Knappt hälften av dagens unga vuxna arbetar!

Ungdomsarbetslösheten har debatterats livligt den senaste tiden. Av samtliga under 25 år är hela 22 procent arbetslösa. Sverige är långt ifrån ensamma om att ha svårt att få unga vuxna människor i arbete, trots att merparten av dem är välutbildade. I Spanien och Grekland är drygt hälften av samtliga under 25 år arbetslösa.  Ungdomsarbetslösheten samspelar vanligtvis med den totala arbetslösheten i landet, det vill säga att en låg total arbetslöshet ger låg ungdomsarbetslöshet , medan hög total arbetslöshet också höjer ungdomsarbetslösheten. I Sverige är detta samspel svagare än  exempelvis Danmark, Holland och Tyskland. Den totala arbetslösheten i Sverige är  8,8 procent, men ungdomsarbetslösheten är mer än två och en halv gånger högre.

I årets Välfärdstendens, årlig rapport från Folksam, har vi särskilt satt fokus på unga vuxna och deras syn på tryggheten och framtiden. Vi har intervjuat sammanlagt 1002 personer i åldrarna 20 -29 år.  Till vår hjälp har vi haft researchföretaget Ipsos som genomförde intervjuerna under perioden 5 – 23 mars i år. 

Vår undersökning visar att endast hälften av alla unga vuxna är sysselsatta på arbetsmarknaden. Andelen studerade uppgår till 43 procent och 5 procent är arbetslösa. Övriga är antigen föräldralediga eller sysslar med annat.

Andelen som uppger att de är arbetslösa ligger alltså väsentligt lägre än vad som framgår av den officiella arbetslöshetsstatistiken. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var nästan 17 procent av samtliga personer i åldersgruppen 20-24 år arbetslösa sista kvartalet 2011, medan endast 6 procent av deltagarna i vår undersökning i motsvarande åldersgrupp uppger att de är arbetslösa. Differensen beror på skilda definitioner av arbetslöshet. SCB inkluderar heltidsstuderande som arbetslösa ifall de har sökt arbete under sin studietid. I vår undersökning har vi endast ställt en rak fråga om de är arbetslösa eller inte, utan hänsyn till om personen bedriver studier på heltid. Det är alltså den självdefinierade arbetslösheten vi har mätt. Hur allvarligt är då situationen? Tillräcklig för att de behövs kraftfulla insatser för att få till stånd en förändring. Många unga vuxna studera troligen för att slippa sysslolösheten och samtidigt skaffa sig bättre meriter för att konkurrera om jobben, men utifrån ett samhällsperspektiv är denna utveckling inte hållbar i längden. Hundratusenkronorsfrågan är dock hur vi kan förbättra förutsättningarna för att antalet jobb ska växa. Hittills har arsenalen av politiska insatser inom skatteområdet, arbetsmarknadspolitiken eller socialförsäkringssystemet inte varit särskilt effektiva. Jag tror emellertid att regeringen är inne på rätt spår när dem nu bjuder in facket och arbetsgivarna för att tillsammans skapa insatser som kan bli verkningsfull. Ska regeringen kunna ro i hamn detta initiativ  krävs emellertid att dem är lyhörda för behovet av tillförlitliga trygghetssystem.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*