1,5 miljoner svenskar betalar dolda skatter

Den svenska allmänna sjukförsäkringen vilar på en lika enkel som genial idé. Alla som har en inkomst av arbete betalar en sjukförsäkringsavgift och får därmed sin inkomst försäkrad ifall man blir sjuk och inte klarar att arbeta.  Avsikten är att de flesta ska få hela sin inkomst försäkrad, men det finns ett inkomsttak. I början av 1970-talet bestämde riksdagen att det ska ligga på  7,5 prisbasbelopp. Då var det ytterst få som tangerade taket.  Sedan mitten av 1990-talet har reallönerna stadigt ökat vilket har gjort att allt fler slår igenom taket. Försäkringskassan kan nu visa att andelen som får hela sina inkomst försäkrad vid sjukdom har minskat från 83 till 55 procent under perioden 1991-2010. Det betyder att 1,5 miljoner individer betalar en försäkringspremie som ska ge en sjukpenning på 80 procent vid sjukdom, men de får i bästa fall en kompensation på 61 procent. Flertalet av dessa individer har kompletterande kollektivavtalade försäkringar så att de kommer upp till en sammanlagd ersättningsnivå kring 85 procent av lönen. Men de kollektivavtalade försäkringarna är inte gratis, utan betalas genom att inkomsttagarna avstår en viss del av sitt löneutrymme.  Det betyder att många på arbetsmarknaden får betala två gånger för sitt försäkringsskydd.

Trixet med att överfinansiera sjukförsäkringen har statsmakten tillämpat sedan år 1991. Mellan åren 2001-2011 gick sjukförsäkringen med sammanlagt 50 miljarder kronor i överskott. Och mellan åren 2012-2016 beräknas överskottet uppgå till 74 miljarder kronor.  

Regeringens standardsvar mot en takhöjning är att man inte ser något skäl att höja ersättningen för höginkomsttagarna. Ett svar som förtjänar respekt ifall det åtföljs med ett löfte om slopad sjukförsäkringsavgift för inkomster över taket. I annat fall måste regeringen hitta bättre argument för varför höginkomsttagarna ska beläggas med dolda skatter.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*