Miljarder flyter in i statskassan medan trafikförsäkringsfrågan har kört i diket

Vid sitt maktillträde 2006 gjorde Reinfeldts alliansregering klart att de hade för avsikt att utvidga trafikförsäkringen. Man tillsatte en utredning och införde en premieskatt på trafikförsäkringen för att bygga upp en fond för framtida trafikskador. Våren 2010 kunde Trafikförsäkringsutredningen presentera ett förslag som innebar att trafikförsäkringen även ska bekosta inkomstförluster som idag täcks av den allmänna sjukpenningen och sjukersättningen. Det skulle innebära att trafikförsäkringspremien måste höjas med drygt en hundralapp per månad i genomsnitt, dock väsentligt mer för unga män. 

Nu har det snart gått sex år sedan regeringen lyfte idén om en trafikskadefond, men hittills har inga slantar från premieskatten fonderats. Istället går skatten rakt in i statskassan för andra ändamål. Sammanlagt har premieskatten dragit in 17 miljarder kronor sedan 2007. Inte heller blev det något av Trafikförsäkringsutredningens förslag. Dessa arkiverades tillfälligt för att sedan hänskjutas vidare till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen som tillsattes våren 2010 och som ska leverera sitt slutbetänkande nästa vår. Deras utredningsackord är digert, vilket talar för att trafikförsäkringsfrågan troligen inte får sin lösning före valet 2014. Om förslaget om en utvidgning av trafikförsäkrignen drivs igenom efter valet, innebär det i så fall att regeringen retroaktivt betalar in sin skuld på 23 miljarder kronor till fonden, eller blir vi bilister tvungna att betala dubbla premier?

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*