Miljardöverskott i arbetslöshetsförsäkringen

Under de senaste tio åren har arbetslösheten i Sverige haft svårt att komma under 6 procent av arbetskraften. Trots detta har arbetslöshetsförsäkringen varit en god affär för statsmakten. Sammanlagt har försäkringen gått med ett överskott på 91 miljarder kronor under perioden 2001-2011 (intäkterna av arbetsmarknadsavgiften och arbetslöshetsavgiften). I år förväntas överskottet uppgå till 7,6 miljarder kronor.

Samtidigt ser vi en utveckling där allt färre på arbetsmarknaden omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Villkorsskärpningarna som infördes 2007 har fått till konsekvens att många har sagt upp sitt medlemskap i arbetslöshetskassorna. Sedan år 2006 har mer än   390 000 personer lämnat a-kassorna.  Parallellt har antalet människor i arbetskraften ökat vilket betyder att andelen av arbetskraften som är medlem i a-kassan har minskat från 80 till 68 procent under perioden 2006 – 2012. I en rapport från Arbetsförmedlingen framgår att drygt 60 procent av alla som är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärder antingen har ersättning från a-kassan eller i form av aktivitets- eller utvecklingsstöd. Av de öppet arbetslösa är det endast 43 procent som har a-kasseersättning.

En dålig arbetslöshetsförsäkring riskerar att skapa en mängd problem, bland annat:

 • Ökad fattigdom och vidgade inkomstskillnader
 • Tidigarelägger pensionen
 • Ökar kommunernas kostnader för socialbidrag
 • Försämrar den konjunkturreglerande effekten i försäkringen
 • Fördyrar det fackliga medlemskapet, vilket ger färre fackliga medlemmar och därmed försvagar den svenska modellen.

Ju längre tiden går utan en rejäl reform av arbetslöshetsförsäkringen desto värre blir skadeverkningarna. Vi får hoppas att den parlamentariska socialförsäkringen förmår att leverera ett förslag inom kort som kan vinna ett brett stöd i riksdagen. De behöver i alla fall inte bekymra sig för finansieringen av ett eventuellt förslag, vilket torde vara en bra utgångspunkt.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Magnus Thelander

När högeralliansen kom till makten gjorde de en tveksam försäkring till en riktigt dyr och riktigt dålig försäkring. Det är uppenbart för alla tänkande människor att hela syftet med denna försämring är att skjuta den svenska modellen i sank, genom att underminera reservationslönerna, samtidigt med den andra halvan av sin kluvna tunga sjunger den svenska modellens och kollektivavtalens lov.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*