Sverige har förlorat sin pallplats i välfärdsligan

Förra veckan publicerade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen rapporten Sverige socialförsäkringar i jämförande perspektiv. Rapporten visar att Sverige har förlorat sin pallplats i OECD-ländernas välfärdsliga.  Ersättningsnivån i den svenska sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ligger i dag långt under de nivåer som garanteras i många andra länder med motsvarande socialförsäkringssystem.  

Jag roade mig med i helgen med att jämföra sjukförsäkringens ersättningsnivå enligt nuvarande och 2006 års villkor. Skillnaden blev påtaglig. Sjukpenningen har framför allt försämrats för personer som blir långtidssjukskrivna eller ligger över medelinkomsten i landet. Orsaken till det senare är att ersättningstaket sänktes från 10 till 7,5 prisbasbelopp från och med 2007. Skulle vi även ta hänsyn till skatteeffekten som jobbskatteavdraget ger så sänks ersättningen ytterligare. Om en person med en månadslön på 20 000 kronor är sjuk i helt år och saknar kollektivavtal motsvarar helårsersättningen 72 procent av vad han eller hon skulle ha fått ut i lön efter skatt under motsvarande tid. Den sammanlagda skillnaden mellan att arbeta eller att vara sjukskriven i ett år uppgår i detta exempel till 53 102 kronor. Om sjukpenningen beskattades på samma sätt som lön skulle ersättningen höjas med 1 064 kronor mer per månad (beräkningen utgår från skattetabell 31 år 2012).

 

Tabell 1:Jämförelse av sjukpenningens ersättningsnivå enlig nuvarande och 2006 års villkor

Period Månadsinkomst, kr/månad

20 000

30 000

40 000

Första sjukmånaden

78 % (79%)

74 % (79%)

65 % (75%)

Andra sjukmånaden

77 % (79%)

70 % (79%)

53 % (72%)

Ersättning efter dag 364 sjukdagar

72 % (79%)

66 % (79%)

49 % (72%)

Ersättning efter 914  sjukdagar*

25 % – 75% (79%)

16 % – 50% (79%)

12 % – 37% (72%)

*ersättningsnivå enligt 2006 års sjukpennningsregler anges inom parenteserna. Ersättning efter 914 dagar beräknas utifrån antagandet att aktivitetsstöd utbetalas under arbetslivsintroduktionsprogrammet .

 Håkan Svärdman

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*