Vårda försäkringsidén

Incitament, eller drivkrafter,  har blivit ett honnörsord när socialförsäkringssystemet diskuteras. Ett färskt exempel på detta hittar jag i Dagens Industris Weekendbilaga där Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan ger följande uttalande med anledning av socialförsäkringssystemets reträtt det senaste decenniet:  

”Syftet är att ge skydd mot tillfälligt bortfall av inkomst. Vad gäller ersättningsnivåerna finns en rätt svår och i högsta grad politisk avvägning mellan å ena sidan trygghet, alltså ersättning vid inkomstbortfall, och å andra sidan drivkraften till arbete”.  

Givetvis ska inte incitamentsfaktorn negligeras, men jag tycker att dess förklaringsvärde och betydelse för utformningen av socialförsäkringssystemet överskattas. Visst finns det många studier som visar på ett starkt samband mellan höga ersättningsnivåer och långa ersättningsperioder, men sambandet kan också förklaras av andra orsaker än att det skulle vara mer lönsamt att vara sjuk eller arbetslös än att arbeta. Vi har flera länder i vår omgivning som har motsvarande eller till och med högre ersättningar men där frånvaron är lägre och ersättningsperioderna kortare. Kännetecknade för dessa länder är att de ställer högre krav på villkorstillämpning, kontroll, service och rehabilitering, det vill säga att man ägnar tid och kraft åt att vårda försäkringsidén.

Och för den som är en hängiven anhängare av incitamentsfaktorn måste slipa på sina argument om hon eller han ska övertyga mig om att det är just bristen på drivkrafter som förklarar varför 389 000 personer, varav två tredjedelar saknar ersättning från a-kassan och övriga har en ersättning som ligger långt under en normal lön, trots allt är arbetslösa.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Försäkringar

Det är en balansgång trygghet och drivkraft…

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*