Socialförsäkringar i ständig förändrig

När infördes föräldraförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och när återinfördes karensdagen i sjukförsäkringen? Svaren hittar du i Försäkringskassans skrift Förändringar inom socialförsäkrings- och bidragsområdena 1968-01-01 – 2011-07-01. De första 19 sidorna används för att rada upp förändringarna mellan åren 1968 och 1991, huvudsakligen förbättringsreformer. Resterande 43 sidor används för att redogöra för alla förändringar som följde i kölvattnet av den ekonomiska 90-talskrisen och framåt.  Några axplock från dessa år är följande:

 • Mars 1991 sänks sjukpenningen från 90 till 65 procent de första tre sjukdagarna.
 • Januari 1992 införs sjuklöneansvaret för arbetsgivaren under de första 14 sjukdagarna.
 • April 1993 återinförs en karensdag för sjukpenning och sjuklön.
 • Januari 1994 införs lagen om assistansersättning (LSS).
 • Augusti 1995 slopas kontaktdagarna inom den tillfälliga föräldraförsäkringen.
 • Januari 1996 sänks rehabiliteringspenningen från 95 till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.
 • Januari 1997 förlängs sjuklöneperioden från 14 till 28 dagar.
 • Januari 1998 höjs sjukpenningen och andra inkomstbaserade ersättningar från 75 till 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.
 • Januari 1999 införs den nya allmänna pensionen, som ersätter ATP och folkpension.
 • Januari 2000 införs nya regler för vilande förtidspension för att pröva arbete.
 • Januari 2001 höjs barnbidraget från 850 till 950 kronor i månaden.   

Och under de följande tio åren genomförs minst 20 förändringar årligen inom socialförsäkringssystemet.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*