Socialförsäkringarna blev en lönsam affär för staten 2011

För ett par veckor sedan levererade Försäkringskassan in sitt budgetunderlag till Regeringskansliet. Finansdepartementet blev säkert nöjda när de granskade tabellarken. Arbetsskadeförsäkringen kasserade in hela 4,4 miljarder kronor, alltså mer än vad som betalades ut ersättning från försäkringen.  Trots att premien för arbetsskadeförsäkringen har mer än halverats jämfört med 2011 visar Försäkringskassans prognos att försäkringen kommer att generera ett överskott på 450 miljoner kronor näst år och totalt 3,4 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Sjukförsäkringen beräknas ge ett överskott på 3,3 miljarder kronor nästa år och 67 miljarder kronor under de efterföljande fyra åren.  

Förra året, liksom flera år dessförinnan, har Försäkringskassan varit noga med att meddela regeringen sin principiella syn på hur socialförsäkringarna bör finansieras, det vill säga att socialförsäkringsavgifterna i huvudsak ska hanteras som försäkringsavgifter och inte som skatter. I året budgetunderlag saknas motsvarande ställningstagande från myndigheten. Varför? Vill man inte stöta sig med Finansdepartementets pragmatiska syn på statens inkomstkällor?   

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*