105 miljarder kronor för slumpen

Vi människor har ett kluvet förhållande till slumpen, det vill säga en plötslig och oförutsedd händelse. Händelser som ger negativa konsekvenser genererar risker, medan händelser som leder till positiva konsekvenser ger upphov till chanser.

Risk hanterar vi med försäkringar medan spel använder vi för att fördela vinster som chansen ger. Och vi är beredda att lägga stora pengar på både förskring och spel. Totalt köpte vi riskförsäkringar för 63 miljarder kronor och spelade för 42 miljarder kronor förra året.  

 Genom försäkringen skaffar vi oss en liten men säker kostnad för att undvika risken för en stor finansiell förlust. Historiskt har försäkringar varit reserverade för bättre bemedlade grupper i samhället, som tecknade dessa på frivillig basis.

Nytt för vår tid är emellertid de obligatoriska försäkringarna som dök upp under förra seklet, såsom socialförsäkringar, trafikförsäkring och byggfelsförsäkring. Om nu byggfel är försäkringspliktigt är det märkligt att inte det färdigbyggda huset lyder under motsvarande plikt. Att förlora ett halvfärdigt hus borde rimligen vara en mindre ekonomisk katastrof än att förlora ett helt. Dagens ordning kan därför inte ses som ett resultat av rationalitet. Snarare är det slumpen som har spelat oss ett spratt.

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*