Skilsmässa och pension, en knivig fråga

I morgon presenterar EU-kommissionen sin så kallade vitbok om hur framtidens pensioner ska bli tillräckliga och hållbara. Enligt läckor så är ett av förslagen att intjänade pensionsrätter i ett äktenskap ska delas lika vid skilsmässa. Idén praktiseras redan i dag när det gäller svenska privata pensionsförsäkringar, vilket innebär att pensionskapitalet delas lika mellan makarna vid skilsmässa.

I vårt grannland Norge tillämpas en variant på samma tema. Där har exfruar ett så kallat slitagetillägg på exmannens tjänstepension när han avlider, även om han efter skilsmässan har gift om sig. Villkoret är dock att paret hade varit gifta i minst 10 år och att exfrun hade fyllt 45 år vid skilsmässan.

Att samtliga pensionsrätter, inklusive allmän pension och tjänstepension, ska kunna delas vid en skilsmässa har diskuterats vid flera tillfällen i Riksdagen, men motioner på krav på förändringar har avslagits. Det starkaste motivet till att bibehålla dagens ordning är enligt Riksdagen att äktenskapsbalken ger en möjlighet till att även inkludera ett pensionsskydd som en del av underhållsbidraget för den make som befaras få svårigheter att klara sin försörjning som pensionär. Jag tror det är klokt att behålla denna ordning, och därmed inte individualisera ett strukturellt jämställdhetsproblem som beror på dagens arbetsmarknad.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Lena Martinell

Kan bara hålla med Håkan och som i Norge kalla det slitagetillägg tycker jag låter förskräckligt. EU-kommissionens vitbok förordar också rätten att arbeta till 80 år….när ska debatten vända och man istället skriver vitböcker om rätten att ha ett arbete innan 25 år?

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*