Ett kvickare utbildningssystem kan rädda pensionerna

Pensionsfrågan har varit i centrum för den svenska politiska debatten i mer än hundra år. I dag tog debatten extra skruv i och med att statsminister Fredrik Reinfeldt vill se en utveckling där arbetslivet förlängs till 75 års ålder. En inte orimlig tanke, men långt ifrån oproblematisk. När det första allmänna pensionssystemet introducerades i Sverige år 1913 var pensionsåldern 67 år, medan medellivslängden låg runt 58 år. Systemet blev billigt när få tog sig över mållinjen. Skulle vi tillämpa samma beräkningsförutsättningar för dagens pensionssystem skulle pensionsåldern sättas till 90 år. Den faktiska pensionsåldern ligger i dag runt 63-64 år. Det är dock stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Arbetare tvingas ofta lämna arbetsmarknaden tidigare på grund av sviktande hälsa och ogynnsam arbetsmiljö, medan högre tjänstemän och forskare stannar kvar även efter 65-årsdagen.

Pensionsdebatten tenderar tyvärr att fastna i en sifferexercis kring vad som är en lämplig ålder för att lämna arbetslivet. Det vore uppfriskande om debatten också försökte belysa den andra sidan av problemet, det vill säga när vi ska göra entré på arbetsmarknaden. Etableringsåldern ligger i dag runt 28-30 år. En ålder som knappast är motiverad av högre kompetenskrav utan snarare en konsekvens av bristerna i skolsystemet och arbetsmarknadspolitiken samt den höga arbetslösheten. Är det verkligen rimligt att grundskolan måste använda 10 år för att förbereda våra barn för gymnasiet? Är det omöjlig eller olämpligt att ha grund- och gymnasieskolan bakom sig när man fyller 18 år? Och kanske skulle genomströmningstiden för eftergymnasiala utbildningar öka ifall det infördes saftigare morötter för de studenter som snabbt och skickligt skaffar sig en kvalificerad yrkesutbildning eller universitetsutbildning innan de fyller 24 år?

Och vad beträffar Fredrik Reinfeldt ambition att förlänga arbetslivet till 75 år så har han ypperliga möjligheter att försöka förverkliga dessa inom regeringskansliet. Där är nämligen 14,5 procent av de anställda över 60 år och endast 4,5 procent äldre än 65 år. Lycka till!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*