Pensionsbromsen är på väg tillbaka.

Pensionsmyndighetens senaste prognos för hur inkomstpensionssystemet kommer att utvecklas de kommande fem åren är ingen munter läsning. I år och nästa år stiger pensionen både i kronor och köpkraft.  Men lagom till valet år 2014 slår bromsen i pensionssystemet till igen och befaras vara nedtryckt fram till år 2016. Det innebär att pensionernas köpkraft kan komma att minska under denna period med sammanlagt 1,9 procent. Bromsen som endast skulle aktiveras vid exceptionella situationer tycks ha blivit en följetong i pensionsdramat.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*