Äldreomsorgskollaps och fonder

Att det ska gå åt helvete har varit mänsklighetens stora ångest under större delen av vår existens. Ända fram till 1800-talet hade sällan framtiden något att erbjuda den stora massan. De flesta hoppades på en enkelbiljett till paradiset, men några garantier fanns inte. Herrens väg var outgrundlig. Men med industrialiseringen kom framtidsoptimismen, som troligen pikade när Örnen med Armstrong och Aldrin vid styrspakarna landade på månen 1969. Sedan dess har domedagstemat åter fått en central roll i den stora berättelsen om framtiden. Nukleär vinter, växthuseffekt och pandemier är några av de större hoten mot mänskligheten under de senaste 40 åren. Lyckligtvis har det inte drabbat oss ännu.

Domedagstemat har även fått fotfäste i välfärdsdebatten. Jag tänker närmast på äldreomsorgskollapsen som hotar när 40-talisterna om 10 – 15 år på allvar börjar få behov av omfattade vård- och omsorg. Pengarna kommer inte att räcka till för att klara deras behov har flera utredningar visat. De gamla lösningarna för att betala utmaningen, såsom skatte- och avgiftshöjningar har diskvalificerats. Istället seglar privata försäkringar upp som framtidens melodi.

Bo Könberg, fd socialminister och katalysator till pensionsreformen, har nu i egenskap av statlig utredare försökt syna korten i dessa domedagsprofetior om äldreomsorgen. På goda grunder ifrågasätter han Baumols- och Wagners lag samt demografiutvecklingens effekter på kommande vård- och omsorgsbehov.   Han utesluter emellertid inte att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka, men inte i den grad som vissa vill hävda. Hur ska det då betalas? Minskad statskuld eller fondering är Könbergs alternativ.  Han fastnar för det sistnämnda på grund av att han tror att medborgarna har större förtroende för en sådan lösning. Kan tänkas att han har rätt, men det är ingen garanti för att framtidens politiker inte skulle frestas att tömma fonden eller åtminstone nalla på kapitalet. Det har hänt tidigare. Och sedan kan man starkt ifrågasätta om vi idag ska subventionera framtida generationer som troligtvis kommer ha ett betydligt större konsumtionsutrymme än vi.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Försäkringen

Tack för en bra blogg.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*