Traditionell pensionsförsäkring är hotad! Inlägg av gästbloggaren Björn C Nilsson

Staten vill att vi ska kunna försörja oss själva på ålders höst. Därför tvingas vi att spara via skattsedel och vi garanteras en allmän pension i form av inkomst- och premiepension. Ovanpå det har arbetsgivare och fackliga organisationer kommit överens om att erbjuda de anställda tjänstepension.

Staten har hittills också velat uppmuntra oss att sparar frivilligt till pension. Förvisso har inte alla möjligheten att spara till en pension, men för dem som har det kan det vara grannlaga och ångestframkallande fråga att avgöra hur mycket och i vilka former man ska spara.

En populär pensionssparform har under många decennier varit den traditionella pensionsförsäkringen med en garanterad avkastning. Nivån på garantin har i och för sig inte varit ett argument för denna sparform, utan snarare att den historiskt och generellt sett gett en högre avkastning än den garanterade. Bakgrunden till det är inlåsningen av kapitalet som gett livförsäkringsbolagen möjlighet att placera det på ett sätt som inte går att härma i andra sparformer. Inlåsningen är inget man som sparare uppskattar om man av något skäl är missnöjd med sitt försäkringsbolag och hellre skulle vilja flytta kapitalet.

Denna ”ofrihet”har givit näring åt fondförsäkringsmarknaden och i dess kölvatten har en populistisk diskussion om flytträtt dykt upp detta trots att just restriktionerna i den traditionella pensionsförsäkringen skapar förutsättningar för hög avkastning.

På senare tid har förslag på hårdare regleringskrav för traditionell pensionsförsäkring än på de flesta andra sparformer framförts, som riskerar ta bort en del av det traditionella pensionsförsäkringssparandets fördelar. Då blir valet i en framtid enkelt: man ska välja andra sparformer än försäkringssparande. T ex banksparande och fondsparande.

Kännetecknade för banksparande är relationerna mellan banken och dess kunder – jämfört med försäkringssparandets relationer mellan försäkringsbolaget och dess kunder. Dessutom är banken också långivare, vilket är en viktig funktion i samband med den betydande sparform som vi ofta inte har med i diskussionerna om pensionssparande, nämligen bostadssparandet.

På bankkontoret diskuterar kunden både lån och sparande och tillfällena till ”gratis råd” är betydligt fler än på ”försäkringskontoret” – vilket dels bara finns i begränsad utsträckning och dels är utsatt för en kostnadspress som leder till begränsat utrymme för personlig rådgivning.

Detta kan leda till att traditionellt pensionsförsäkringssparande marginaliseras. Med hårdare regleringar kan det gå fort och livförsäkringsbolagen tappar marknadsandelar på sparandemarknaden. En försäkringsdirektör måste ställa sig frågan om det är värt besväret att kämpa i motvinden på sparandemarknaden. Marknadsoptimister finns det alltid, och ”smarta lösningar” kommer att presenteras, men i grunden har den traditionella pensionsförsäkringen inget lysande framtidsscenario.

Är det ett problem? Ja, det kan öka svängningarna på finansmarknaderna om den traditionella pensionsförsäkringens fluktuationsdämpande effekt försvinner. Dessutom kan fördelen med pensionsförsäkringssparandet gå förlorad, nämligen den traditionella livräntans oöverträffade förmåga att räcka precis så länge som man lever.

Man skulle kunna säga att när det gäller att ackumulera ett sparkapital, så är det onödigt komplext att spara i försäkringsbolag, men när man kommer till konsumtionsfasen, och ska börja lyfta sin pensionsinkomst, så är försäkringsbolagets livränteerbjudande oöverträffat – särskilt med en garanterad avkastning – om än på låg nivå, och faktiskt även utan den historiskt sett högre avkastningen. Men det förutsätter ju förstås att det finns livförsäkringsbolag som tycker att det är intressant att erbjuda den traditionella livräntan som sparform.

Björn C Nilsson

Senior Advisor

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*