Gott nytt år med nya socialförsäkringsregler

I samma ögonblick som Jan Malmsjö ringde in det nya året i lördags trädde elva nya regler i socialförsäkringssystemet i kraft. Listan från Försäkringskassan innehåller följande förändringar inom sjukförsäkringen:

 • Sjukpenning i särskilda fall till personer som fått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning och som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller har låg SGI införs
 • Boendetillägg till personer som fått maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning införs
 • Det blir möjligt att få ytterligare ersättning från sjukförsäkringen för den som fått maximal tid med sjukpenning eller sjukersättning om det på grund av den försäkrades sjukdom är oskäligt att inte betala sjukpenning. Precis som tidigare ska läkarintyg styrka att det är oskäligt
 • Det blir möjligt att få sjukpenning i fler än 914 dagar för hela nedsättningen av arbetsförmågan även om den bara till en fjärdedel beror på godkänd arbetsskada
 • Det blir möjligt att få sjukpenning på normalnivå i fler än 364 dagar för hela nedsättningen av arbetsförmåga om den till minst en fjärdedel beror på en allvarlig sjukdom
 • Ersättning för resor till och från arbetet istället för sjukpenning ska från årsskiftet inte räknas som förbrukade dagar i beräkningen av hur länge en försäkrad kan ha rätt till sjukpenning

  Och inom det familjepolitiska området tillförs följande regelförändringar:

 • Föräldrar kan ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Nuvarande tio dagar, så kallade pappadagar, inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår och föräldrapenningen betalas fortfarande ut sammanlagt 480 dagar per barn
 • Kravet att ansöka om jämställdhetsbonus tas bort och pengarna betalas ut samtidigt som föräldrapenningen. Det gäller jämställdhetsbonus för 2012 och framåt. De som har rätt till jämställdhetsbonus för år 2011 kommer behöva ansöka enligt det tidigare förfarandet
 • Bostadsbidraget för barnfamiljer med hemmavarande barn höjs
 • Golvet för bostadskostnader för barnfamiljer sänks
 • Större andel av bostadskostnaderna för unga utan barn blir bidragsgrundande

Undra hur lång listan blir nästa år?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*