Varför inte ett opt-out-alternativ i premiepensionssystemet?

Den genomsnittliga premiepensionen ligger i dag på 175 kronor per månad, men utbetalningsbeloppen varierar mycket. Vissa når upp till 900 kronor per månad. Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer både beloppen och variationen att öka. Insikten om detta har växt sig starkare för varje år. Problemet beskrevs ingående av Premiepensionsutredningen redan år 2005 och ett antal förslag till åtgärder presenterades. Utredningen visade bland annat att variationen kunde pendla mellan 250 till 22 250 kronor per månad i premiepension mellan två individer med identisk inkomstutveckling.  

Variationen i utfall har fått Pensionsgruppen, som består av de fem riksdagspartierna som står bakom pensionsöverenskommelsen, att reagera. De har beslutat ta fram ett analysunderlag som ska ligga till grund för förändringar som kan minska skillnaderna i utfallen.

Det är en förtjänstfull ambition, men det är inte lätt att ordna detta i praktiken. I och med att Pensionsgruppen vill bibehålla valfriheten och det personliga ansvaret i premiepensionssystemet så måste man hitta en lämplig nivå för hur stora skillnader i utfall som är acceptabla och därmed i någon mening är rättvisa. Graden av rättvisa upplevs troligen högre ifall graden av slump minskar till förmån av pensionsspararens rationella val av risknivå.

För att uppnå högre rättvisa har hittills huvudalternativet i debatten varit att reducera antalet fonder i systemet. Premiepensionsutredningen föreslog en reducering till 100 – 200 fonder, medan andra debattörer har föreslagit en handfull fonder eller riskkategorier. Men oavsett antal kommer skillnaderna i utfall att bestå.  

Själv tror jag det vore klokt att minska antalet fonder. Det blir enklare och billigare för spararna och i bästa fall minskar skillnaderna i utfall. Jag tror också att det vore klokt att införa traditionell pensionsförsäkring som ett valbart alternativ samt en opt-out möjlighet. Det vill säga att pensionsspararna som så önskar kan lämna premiepensionssystemet frivilligt och låta premiepensionsavgiften på 2,5 procent gå in på inkomstpensionskontot istället.

Men oavsett vad jag tror kommer det att ske förändringar i premiepensionssystemet inom en snar framtid. Konsekvenserna för bank- och försäkringsbranschen blir påtagliga. Hittills har branschen tjänat 4,5 miljarder kronor i avgiftsintäkter på premiepensionssystemet. En intäkt som beräknas stiga till 2,6 miljarder kronor årligen när premiepensionssystemet är fullt utbyggt år 2020.  Min förhoppning är att branschen har kraft att samla sig för att medverka i utvecklingen av morgondagens premiepensionssystem som tryggar kundernas ekonomiska standard på ålderns höst.

Håkan Svärdman

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*