Nytt avtal ger kommun- och landstingsanställda ökade möjligheter till att växla yrke och bransch

Kommun- och landstingsanställda har under många år varit ensamma om att sakna ett så kallat omställningsavtal som ger individuella insatser och ekonomiskt stöd för den som sägs upp på grund av arbetsbrist.  Men från och med årsskiftet blir det ändring på detta. Då kommer det nya avtalet som kallas KOM-KL att ersätta det gamla AGF-KL avtalet. Det nya avtalet innerhåller i korthet följande villkor och förmåner:  

 • Omfattar tillsvidareanställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) med minst 40 procents sysselsättningsgrad sedan minst ett år, som sägs upp på grund av arbetsbrist.
 • Aktiva omställningsinsatser som kurser och individuell rådgivning,
  särskild omställningsersättning, utfyllnad över taket i arbetslöshetsförsäkringen upp till 300 dagar, 80 procent de första 200 dagarna, sedan 70 procent.
 • Ettårig uppsägningstid gäller för den som fyllt 57 år vid tidpunkten för uppsägningen och varit anställd minst tio år, annars gäller 6 månader
 • I uppgörelsen ingår ett särskilt stöd till dem som fyllt 61 år när de sägs upp och som varit anställda i minst 10 år, och som väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. De kan få ersättning som motsvarar 60 procent av lönen tills de fyller 65 år.
 • Omställningsinsatserna finansieras genom att 0,1 procent av arbetstagarnas lönesumma avsätts till detta, vilket ger mellan 250 – 300 miljoner kr varje år. 

KOM-KL har,  i likhet med liknande avtal på arbetsmarknaden, goda förutsättningar att bli ett viktigt verktyg för många anställda som behöver få en ny chans att pröva sina vingar inom ett nytt yrke eller annan bransch och därmed undvika att fastna i en osäker tillvaro som vikarie, vilket är ödet för många som blir uppsagda i dag.

Håkan Svärdman

 

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*