Statlig pension räcker inte

I förrgår presenterade socialdepartementet rapporten Efter 65 – inte bara pension. Där visar man bland annat att allt fler tar ut pension både före och efter 65-årsdagen och att det har blivit vanligare att arbete och pension kombineras. Den genomsnittliga disponibla inkomsten bland pensionärer uppgår till 96 procent av den inkomst som de hade vid 61-63 års ålder.  Samtliga årskullar mellan åren 1938 till 1943 uppnår denna nivå, men det finns en intressant skillnad mellan årskullarna. Och det är att tjänstepension och arbetsinkomster utgör en större del av de yngres sammanlagda inkomst jämfört med de äldre årskullarna. Den statliga pensionen räcker alltså inte till för att tillförsäkra en god ekonomisk standard som pensionär.

Rapporten visar också, i likhet med Folksam rapport Varning för låg pension som presenterades förra månaden, att utrikesfödda pensionärer har lägre ekonomisk standard än inrikesfödda. En ensamstående utrikesfödd man har i genomsnitt 89 procent av vad en inrikesfödd man uppnår. Medan motsvarande skillnad mellan ensamstående kvinnor endast är 4 procentenheter. Att skillnaden mellan kvinnor är mindre än bland män beror troligen på att utrikesfödda kvinnor i större utsträckning har arbetat heltid jämfört med inrikesfödda kvinnor.  

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*