Försäkringskassan vill bjuda på läsupplevelser

Försäkringskassans nya generaldirektör Dan Eliasson har beslutat att reformera myndighetens prosa. Kommande remissvar från Försäkringskassan ska bjuda på en jordnära, lättsam och rolig läsupplevelse där kunden är i fokus. Som en trogen läsare av myndighetens alster välkomnar jag initiativet. Kanske har nedanstående aktstyck fått Eliasson att skrida till verket:

”Betänkande (2011:3) Sanktionsavgifter på trygghetsområdet

Socialdepartementets diarienummer S2011/942/SF Genom remiss den 6 juli 2011 har Försäkringskassan anmodats att yttra sig över betänkandet.

Sammanfattning

Försäkringskassan avstyrker utredningens förslag och delar inte utredningens uppfattning att en administrativ sanktionsavgift bör införas på trygghetsområdet. Utredningen har haft som utgångspunkt att införandet av en sanktionsavgift har preventiv effekt. Försäkringskassan menar att aktuell forskning på området visar på tveksamheter kring den i utredningen för givet tagna preventiva effekten, om en administrativ sanktionsavgift införs. Enligt en stor andel av den samhällsvetenskapliga forskningen under senare år har en hög förtroendenivå för socialförsäkringen och hur den förvaltas förebyggande effekt: ju högre förtroende, desto mindre risk för överutnyttjande eller missbruk av försäkringen.”

 Och på en jordnära, lättsam och rolig prosa skulla samma sak kunna utryckas på följande sätt:

Läget socialdepartementet! Försäkringskassan dissar utredningens förslag. Forskare och andra förståsigpåare säger att kassan måste skaffa sig respekt hos folket. Gillar folket kassan, gillar de socialförsäkringarna. Ingen respekt, mycket fusk. Klockrent. Skicka utredningens förslag i papperskorgen. Satsa istället stålar på kassafolket så att de kan göra ett ännu bättre kneg. Tack och hej Danne GD E.

 Håkan Svärdman

 

 

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*