Rundgång i rehabiliteringskedjan drabbar kvinnor

Försäkringskassans avstämning av sjukpenningtalet för oktober månad visar på en uppåtgående trend i sjukfrånvaron. Trenden drivs av kvinnorna. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är påtaglig. Sjukpenningstalet för kvinnor har ökat med en dag sedan samma tid förra året och ligger nu på 8,4 dagar, medan männen noterade 5,0 dagar vilket ligger endast 0,2 dagar högre än förra året.  Den större ökningen för kvinnor förklarar Försäkringskassan med att de i betydligt högre utsträckning än män återvänder till sjukförsäkringen efter att de har uppnått tidsgränserna i sjukförsäkringen. Det vill säga varit sjukskrivna i 914 dagar och därefter genomgått en tre månaders lång arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen.  Varför dessa skillnader mellan kvinnor och män? Varför tycks rehabiliteringskedjan fungera på män, men inte på kvinnor? Är åtgärdsarsenalen anpassade efter männens behov, vilket gör att de lättare kommer tillbaka till arbetsmarknaden? Skillnaderna är för stora för att ignoreras. Regeringen bör rimligen ge Försäkringskassan i uppdrag att undersöka vad som döljer sig bakom kvinnornas rundgång i rehabiliteringskedjan.

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*