LO och Svenskt Näringsliv är överens om att höja ersättning vid sjukdom, arbetsskada och förbättra pensionsvillkoren för gravida

De kollektivavtalade försäkringarna för privatanställda arbetare förbättras från och med årsskiftet. Det är innebörden av det nya avtalet som tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv i går.

Sjukförmånen inom den så kallade Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) förbättras för anställda som tjänar mer 27 750 kronor per månad. Ifall de drabbas av en långvarig sjukdom och blir beviljande sjukersättning från Försäkringskassan får de en AGS:s månadsersättning som motsvarar 65 procent av inkomstbortfallet som ligger över 27 750 kronor per månad. Inkomstdelar som ligger över 71 300 kronor per månad ersätts med 32.5 procent. AGS:s villkoren vid kortvarig sjukdom förblir dock oförändrade.

Karensperioden och självrisken i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) slopas i det nya avtalet. Det innebär att ersättningen ska motsvara 100 procent av inkomstfallet från första sjukskrivningsdagens vid arbetsskada. Och den hittillsvarande självrisken på 500 kronor för kostnader som anställda får på grund av arbetsskadan tas bort.   

Slutligen ska tjänstepensionsvillkoren för gravida förbättras. I fall en anställd blir beviljad graviditetspenning från Försäkringskassan ska hon från och med årsskiftet få en pensionsavsättning till sin Avtalspension SAF-LO.

Det nya avtalet kommer att minska dagens skillnader i trygghetslösningar mellan privatanställda arbetare och tjänstemän.  Samtidigt bekräftar avtalet att allt fler på den svenska arbetsmarknaden blir beroende av kollektivavtalade försäkringar för att tillförsäkra den trygghet som tidigare levererades från det offentliga.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*