Sjukförsäkring ger klirr i kassan både för försäkringsbolag och staten

Dagens Nyheter visar i dag att de aktiedrivna försäkringsbolagen gjorde en total vint på 1,1 miljarder kronor på sina sjukförsäkringar. Från att har varit en förlustaffär har nu de röda siffrorna för dessa försäkringar förvandlats till svarta i bolagens bokslut.

Kostnaderna för de privata sjukförsäkringarna har minskat påtagligt sedan staten skärpte regelverket för den allmänna sjukförsäkringen. De aktiedrivna bolagen har troligen valt att bibehålla premierna på en oförändrad nivå och därmed förstärkt vinstutdelningen till aktieägarna. De ömsesidiga försäkringsbolagen, som ägs av kunderna, har istället valt att antingen förbättra försäkringarna eller sänka premierna. Åtgärder som har kommit kunderna till nytta.   

Intressant att notera i sammanhanget är att även staten tillämpar samma metodik som de aktiedrivna försäkringsbolagen när det gäller premiesättningen. Den allmänna sjukförsäkringen har nämligen varit en välgödd kassako för statsbudgeten. Och så kommer det att förbli även framöver. Under de kommande fyra åren beräknas sjukförsäkringen ge ett överskott på 55 miljarder kronor. Staten har inget stöd i lagstiftningen för denna dolda beskattning, som har tillämpats under två decennier.  Kanske hög tid att utvidga Finansinspektionens tillsynsansvar till att även omfatta statens försäkringsrörelse?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*