Ofärdiga bidragsregler

Den sista december avskaffas den tidsbegränsade sjukersättningen. En stor del av de personer som har denna ersättning i dag saknar en så kallad sjukpenninggrundad inkomst. Därmed har de inte rätt till vanlig sjukpenning. Men alla dessa är inte friska den 1 januari 2012, vilket innebär att de skulle stå utan försörjning och bli tvungna att söka socialbidrag.  För förhindra detta har regeringen föreslagit att två nya former av ersättningar ska införas från och med årsskiftet.  Dels är det sjukpenning i särskilda fall, dels ett boendetillägg.

Försäkringskassan uppskattar att drygt 5 000 personer kommer att bli aktuella för sjukpenning i särskilda fall och 35 000 personer för boendetillägg. Trots att det är mindre än två månader förrän ersättningarna ska införas så är det oklart om boendetillägget ska reduceras med hänsyn till bidragstagarens faktiska boendekostnader.  Om ingen reducering sker kan exempelvis en ogift person få 7 000 kronor per månad trots att hyran ligger väsentligt under denna nivå. Är detta verkligen avsikten med bidraget, så är det ingen klok hantering av statens pengar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*