Småföretagande = små pensioner

I Sverige finns det omkring 410 000 personer som är småföretagare. Även om de brinner för sitt företag kommer de en dag att få dra ned på lågan och gå i ålderspension. Men vad kommer de att få i allmän pension, särskilt de yngre småföretagarna, när de varvar ned om två tre decennier? Och hur kommer deras pensioner stå i jämförelse med genomsnittet för personer som har varit anställda under sitt yrkesverksamma liv? För att kunna besvara dessa frågor har Statistiska Centralbyrån (SCB) på Folksams uppdrag tagit fram inkomstuppgifter på samtliga småföretagare i Sverige.  Resultatet har vi sammanställt i rapporten Småföretagande = små pensioner.

I rapporten konstaterar vi att endast en tredjedel av landets småföretagare har en årsinkomst som överstiger 107 000 kronor. Den genomsnittliga småföretagaren har en årsinkomst på 272 600 kronor. De manliga företagarna har en årsinkomst på 281 000 kronor och de kvinnliga företagarna noterade 250 000 kronor. På grundval av dessa inkomstuppgifter har vi gjort en pensionsprognos för småföretagare i 30-40  års ålder. Prognosen visar att deras genomsnittliga allmänna pension kommer att uppgå till 11 500 kronor per månad.  Männen får cirka 11 800 kronor och kvinnorna får cirka 10 500 kronor per månad. Pensionen motsvarar alltså hälften av den inkomst som de kommer att ha strax innan de går i pension.

Den högsta pensionen får manliga företagare i Stockholms län, cirka 13 000 kronor i månaden. I Stockholm hittar vi även den högsta pensionsnivån bland kvinnliga företagare, cirka 11 900 kronor i månaden. Den lägsta pensionen bland manliga företagare återfinner vi på Gotland . De kommer att få knappt 10 200 kronor per månad. Den lägsta pensionen bland kvinnliga småföretagare hittar vi i Västerbotten där månadspensionen tangerar 9 200 kronor.

Om småföretagarna hade varit anställda skulle deras pensioner varit högre, i genomsnitt runt 67 procent av slutlönen. Skillnaden beror på att småföretagare saknar tjänstepension, vilket innebär att de själva måste ha ett eget privat pensionssparande ifall ska komma upp i samma pensionsnivå som anställda.  Ju tidigare pensionssparandet påbörjas desto mindre blir månadsinsatsen. En genomsnittlig småföretagare som är 30 år måste spara 1 100 kronor per månad om de önskar en pensionsnivå på 67 procent av sin tidigare förvärvsinkomst. Vid fyllda 40 år ökar insatsen till 2 400 kronor per månad.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*