Svårtolkade försäkringsbegrepp

Ribban för att bli beviljad sjukersättning höjdes 2008. Tidigare krävdes en så kallad varaktig nedsättning av arbetsförmågan. Och med ordet ”varaktig” menade lagstiftaren en arbetsförmåga som skulle vara nedsatt under längre tid än ett år. Ordet ”varaktig” ersattes med ”stadigvarande”, vilket definierades som en arbetsförmåga som är nedsatt under ”överskådlig framtid”.  Hur långt fram in i framtiden kan man då skåda? Försäkringskassan bestämde sig för att likställa ”överskådlig framtid” med livslång nedsättning av arbetsförmågan. Nu har denna tolkning prövats av Högsta förvaltningsdomstolen och de finner inget stöd för Försäkringskassans tolkning. Domstolen fann inte heller stöd för att pensionsåldern skulle kunna vara en lämplig tidsgräns för den överskådningsbara framtiden.

Försäkringskassans tolkar domarna som en bekräftelse på att deras synsätt på överskådlig framtid är korrekt. LO-TCO Rättsskydd har på goda grunder reagerat kraftigt på Försäkringskassans agerade. På Newsmill efterlyser man en oberoende utredning om Försäkringskassan förmår att säkra en enhetlig tillämpning av lagstiftningen. Dessutom har man JO-anmält Försäkringskassan. Fortsättningen på detta ärende blir spännande att följa.

 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*