Delpension – en villkorad rättighet?

Delpension är åter på den politiska dagordningen. Inte för att få äldre att arbeta mindre, utan mera. Tanken är att den äldre arbetskraften som börjar närma sig mållinjen för ålderspension ska gå ned i arbetstid för att därigenom skjuta upp den definitiva sortin från arbetsmarknaden.  Detta höjer både den enskildes pension och statens skatteintäkter, vilket förstärker möjligheterna att finansiera den offentliga välfärden.  Detta är tanken, men det tvistas om det fungerar så i praktiken. Studier på området pekar i olika riktningar.

I vårt gamla pensionssystem kunde man under åren 1976-2000 gå i delpension, vilket uppskattades av många. I antologin Välfärd på deltid visar Lachowska, Sunden och Wadensjö att delpensionssystemet bidrog till att öka antalet timmar i samhället. Riksrevisionen, som har granskat möjligheten till delpension för statsanställda (PA 03), finner istället att arbetsutbudet minskar. Det vill säga att anställda som nappar på att gå i deltidspension skulle i alla fall ha fortsatt att arbeta på heltid ifall de inte hade blivit erbjudna delpension. Riksrevisionen visar också att delpensionssystemet används av arbetsgivaren för att avveckla övertalig personal.  Ett annat faktum som talar emot att delpension ökar arbetskraftdeltagandet är att väldigt många, i synnerhet kvinnor, redan i dag arbetar deltid ända fram till sin pensionering.

Jag vill trots detta tro att en delpensionsreform i det allmänna pensionssystemet kan vara ett bra verktyg för att höja den faktiska pensionsåldern, men då krävs det att möjligheten eller rätten till delpension kopplas till en rad villkor. För det första bör den anställda som vill gå i delpension ha tjänat in en relativ god pensionsbehållning för att härigenom undvika en framtida låg pension. För det andra bör förräntningen – indexeringen – på pensionsbehållningen vara högre än vad som skulle ha varit fallet om den anställde fortsatt att arbeta eller blivit pensionär på heltid. För det tredje bör det arbetsrättsliga regelverket vara så utformat att den anställde inte kan tvingas till delpension. Delpension på dessa villkor kan ha förutsättningar att bli ett vinnande koncept för både oss pensionssparare och staten.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*