I morgon har Folksam bokrelease. Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson medverkar. Du är också välkommen!

Folksam har under sina 103 åriga historia varit angelägen om att aktivt medverka i samhällsdebatten. Under decennier har vi tagit initiativ eller medfinansierat forskning och aktiviteter inom både hälso- och det socialpolitiska området. Klassiker i detta sammanhang är bland annat boken Vår trygghet, som vi har givit ut i 47 år, och Stefan Jarls film Det sociala arvet (1993) som avslutar Mods trilogin. Idag bedriver vi en omfattande verksamhet inom trafikforskning och ett ansvarsfullt företagande där vår kollega Carina Lundberg Markow är en frontperson. I morgon är det dags igen att fortsätta denna långa tradition. Då har vi en bokrelease för antologin Åtta visioner om trygghet – socialförsäkring i förändring. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan Folksam och Arena Idé

För drygt ett år sedan väcktes idén att ta fram boken. Vi upplevde att debatten kring socialförsäkringssystemet hade kört fast i detaljer där alla träden skymde sikten för ett mer visionärt samtal kring syftet och målen i våra trygghetssystem.

Vi står samtidigt inför stora välfärdsutmaningar. Men till skillnad från tidigare epoker  så är det inte fattigdom och socialt umbärande som är utmaningen, utan de goda tidernas problem. Vi blir fler äldre, vi upptäcker nya behandlingsmetoder som vidgar behoven, vi som medborgare ställer andra individuella preferenser för vad god vård och omsorg är just för mig. Detta är inte gratis.  Frågan är då hur vi ska betala de ökade kostnaderna? Är skattevägen fortfarande möjlig? Och finns det något utrymme för reform inom socialförsäkringsområdet när vården och omsorgen ständigt kräver mer resurser?  Många tror inte det. En uppfattning som också får stöd av den hittillsvarande utvecklingen inom socialförsäkringsområdet där det offentliga åtagande ständigt har minskat under två decennier. Och ska vi döma av direktiven till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen så kan vi förvänta oss att denna process fortsätter. Utredningen ska bland annat analysera möjligheterna att låta arbetsmarknadens parter ta över rehabiliteringen för anställda som är sjukskrivna, öka inslaget av försäkringsmässighet och privatisera arbetsskadeförsäkringen.

Men oavsett vad utredningen kommer fram till ska deras arbete ta sin utgångspunkt i de reformer regeringen genomfört inom sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.  Vilka blir då konsekvenserna om vi fortsätter i nuvarande hjulspår? Vilka alternativ finns till dagens socialförsäkringssystem? Dessa frågor vill Folksam och Arena idé lyfta fram i debatten. Därför vände vi oss till nio personer som vi visste vill se en förändring av morgondagens trygghetssystem. Våra medverkande skribenter bjuder på skarpa analyser av socialförsäkringssystemets dagsform och lanserar en bred palett med konkreta reformförslag. Vill du lyssna på några av skribenter live är du välkommen till bokreleasen i morgon kl 14.00 på Summit, Grev Turegatan 30. Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson medverkar. Välkommen!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*