Försäkringsdjungeln blir snårigare

Årets statsbudget som presenterades i går av finansministern Anders Borg innehåller tre nya ersättningar som kan bli aktuella vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom; sjukpenning i vissa fall och sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall . Om dessa ersättningar klubbas av riksdagen i vinter har vi sammanlagt 13 olika förmåner som kan utgå vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom:

 • Sjuklön i 14 dagar (80 %)
 • Sjukpenning på normalnivå (80 %  i 364 dagar eller obegränsat vid allvarlig sjukdom.
 • Sjukpenning på fortsättningsnivå (75 %) i 550 dagar eller obegränsat vid arbetsskada eller svår sjukdom.
 • Sjukpenning i förebyggande syfte, antingen på normal- eller fortsättningsnivå.
 • Rehabiliteringspenning på normalnivå (80 %) eller på fortsättningsnivå (75 %).
 • Aktivitetsstöd vid arbetslivsintroduktion för arbetsoförmögna.
 • Sjukpenning i vissa fall, ifall det anses oskäligt att inte lämna sjukpenning efter 914 dagar på grund av den försäkrades sjukdom.
 • Sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall – för personer som har förlorat tillfällig sjukersättning eller har låg SGI (nollklassade).
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning

Djungeln av förmåner fortsätter trots att regeringens vällovliga ambition att göra sjukförsäkringen mer överskådlig och begriplig eller som det uttryckts i på sidan 57 i Utgiftsområde 10 i statsbudgeten:

En modern försäkring är trygg och förutsägbar och bygger på att de inblandade känner en tillit kring att svåra beslut fattas på bästa sätt och att besluten alltid kan bli föremål för en rättsäker prövning. Reglerna ska vara tydliga och förutsägbara och det ska gå att lita på att det tillämpas rättssäkert, enhetligt och lika över landet.

Det vore  ingen överdrift att hävda att det fortfarande återstår en hel del arbete innan regeringen kan bocka av denna punkt på sin reformambitionslista.

Håkan  Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*