Regeringen lyssnar på kritiken – höjer ersättningen för ”nollklassade”.

I våras presenterade regeringen flera förslag till förändringar i sjukförsäkringen. Bland annat vill de införa en ny form av ersättning som de kallar sjukpenning i särskilda fall. Ersättningen vänder sig till de personer som förlorar sin sjukersättning från och med kommande årsskifte. Många i den gruppen saknar en så kallad sjukpenninggrundad inkomst innan de fick sin sjukersättning, vilket innebär att de är så kallade nollklassade. Det betyder att de inte har rätt till sjukpenning ifall de fortfarande är sjuka när sjukersättningen upphör. Den nya ersättningen, sjukpenning i särskilda, föreslog regeringens arbetsgrupp skulle högst uppgå till 4 800 kronor per månad, vilket är 3 630 kronor mindre per månad jämfört med dagens ersättning. På DN-debatt i dag backar regeringen från detta förslag och föreslår istället sjukpenning i särskilda fall ska motsvara dagens ersättningsnivå. Klokt agerat.

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*