Hygglig pension i dag är ingen garanti för framtidens pensioner

Socialdepartementet har tagit fram nya siffror som visar att dagens pensionärer, som tillhör den så kallade rekordgenerationen, får en disponibel inkomst som motsvarar 90 till 97 procent av deras tidigare lön. Med dessa siffror vill departementet försöka få rättning i debatten kring vårt reformerade pensionssystem och därmed lugna kommande generationer av pensionärer. Jag skulle inte våga dra den slutsatsen. Rekordgenerationen har haft osedvanligt goda villkor både jämfört med tidigare och efterföljande generationer.  De kom ut på arbetsmarknaden i början av 1960-talet och under de följande trettio åren låg arbetslösheten under fyra procent. Samtidigt utvecklades de kollektivavtalade tjänstepensionerna som kom att omfatta flertalet anställda. När pensionssystemet reformerades under 1990-talet fick rekordgenerationen bibehålla betydande fördelar från det gamla ATP-systemet.  Sammantaget förklarar detta varför denna generation kan räkna med en pension på en anständig nivå, vilket driver upp deras disponibla inkomst.

Situationen för efterföljande generationer ser annorlunda ut. Arbetslösheten har sedan 1990-talet bitit sig fast på en hög nivå, ungdomar etablerar sig allt senare på arbetsmarknaden. Allt fler tenderar stå utanför de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen. Avdragsrätten har minskat och barnsjukdomarna i det reformerade pensionssystemet har ännu inte behandlats.  Jag tänker närmast på brister i premiepensionssystemet som tillåter alldeles för höga avgifter och högt risktagande.  Sannolikheten att vi som är födda efter år 1953 ska komma i närheten av rekordgenerationens pensionsnivåer måste bedömas som ganska liten.  

 Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*