Vem ska ha mina pensionspengar när jag dör?

Varje svensk har i genomsnitt 670 000 kronor på sina konton i det allmänna pensionssystemet.  Merparten av dessa pengar ligger i inkomstpensionskonto och resten i premiepensionskontot. Flertalet svenskar har också en tjänstepension som också innerhåller stora summor. Dessutom har många skaffat sig en privat pensionsförsäkring eller sparande. Sammantaget kommer varje svensk ha närmare 3,5 miljoner kronor på sina olika pensionskonton när de närmare sig tidpunkten för pension. Men vad händer med dessa pengar om kontohavaren dör i förtid och inte får glädje av sina besparingar? Vilka ärver pensionsbehållningen helt enkelt? Detta är reglerat i lag. När det gäller det allmänna pensionssystemet finns det egentligen inget återbetalningsskydd. Pengarna fördelas istället ut till övriga pensionssparare inom samma årskull i form av så kallade arvsvinster. Make, maka, sambo eller barn eller någon annan får alltså ingenting av den avlidnes pensionspengar. Däremot finns det ett separat efterlevandeskydd i form av barnpension och omställningspension för partner och sambo som Pensionsmyndigheten sköter.

Tjänstepensioner och privata pensioern har däremot vanligtvis återbetalningsskydd, men till skillnad från andra spar- och försäkringslösningar är kretsen arvingar enligt inkomstskattelagen begränsad till följande personer enligt det så kallade generella förmånstagarförordnandet:

 • Make, registrerad partner, sambo,
 • Arvsberättigade barn
 • Barn, sambos barn, styvbarn eller fosterbarn

Med ett särskilt förmånstagarförordnande kan man dock välja att någon av ovanstående personer tilldelas hela pensionskapitalet. Dessutom kan tidigare make, registrerad partner, sambo och tidigare styvbarn fosterbarn och sambos barn utses till förmånstagare. Men sedan är det stopp. Barnbarn eller sportklubbar kan exempelvis inte sättas upp som förmånstagare.

Dagens begränsning av förmånstagarkretsen för pensionsförsäkringar har under senare år kritiserats för att bland annat vara otidsenlig och begränsar individens frihet. Jag kan till vissa delar förstå kritiken, men att släppa det helt fritt är knappast önskvärt. 

Bakom statens begränsning av förmånstagarkretsen finns ett syfte som ofta förbises.  Staten har velat uppmuntra invånarna att skaffa sig ett livsvarigt försörjningsskydd för att minska risken för fattigdom vid pension.  Därför infördes skattelättnader för kollektivavtalade och individuella pensionsförsäkringar. Men för att hindra att pensionsförsäkringar används för kapitalöverföring till andra som inte är beroende av försäkringsinnehavaren för sin försörjning infördes begränsningar i förmånstagarkretsen.  Denna begränsning ökar dessutom arvsvinsterna vilket ökar pensionerna för samtliga försäkringsinnehavare.  Erfarenheter från andra länder där det är valfritt att sätta in vem som helst som förmånstagare är inte ensidigt positiv. Bland annat har pensionsförsäkringar blivit en handelsvara för försäkringsbranschen vilket har urvattnat försäkringsmomentet till förmån för ett renodlat sparande.

Nuvarande förmånstagarkrets är en spegling av de vanligaste familjekonstellationerna, men alla täcks inte in. Jag tänker bland annat på syskon, vänner eller någon annan person som försäkringsinnehavaren stadigvarande sammanbor och delar ekonomin med. En utvidgning av förmånstagarkretsen som även skulle täcka in dessa personer skulle jag tycka vore intressant att pröva.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

13 kommentarer

Lotta

Om den som dor inte har foraldrar i livet, inga syskon, ingen maka, sambo eller nagon som namns i artikeln, vem far da pensionspengarna? De enda slaktningarna ar brorsbarn.

Håkan Svärdman

Hej Lotta.
Brorsbarn kan inte vara förmånstagare för avdragsgilla pensionsförsäkringar. Finns ingen förmånstagare fördelas pensionspengarna från den avlidnes konto på övriga pensionssparare som är födda samma år som den avlidne, i form av så kallade arvsvinster. Vill man ha ett pensionssparande som kan gå i arv till andra än make/maka, sambo, barn, styvbarn eller fosterbarn, bör sparpengarna istället placeras på bankkonto, aktier, fonder, kapitalförsäkring, individuella investeringssparkonton eller fastigheter, exempelvis genom att amortera på sina bostadslån.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Sven Alrenius

Vad gäller pensionsförsäkring som är tecknad 1974 innan nuvarande system trädde i kraft? Gäller den försäkringen med angiven förmånstagare, även om den är utanför den krets av förmånstagare som nu gäller?

Hälsningar
Sven Alrenius

Håkan Svärdman

Hej Sven
Mycket på kontoret just nu, åtkommer med ett svar inom den närmaste framtiden.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Håkan Svärdman

Hej Sven
Jag har nu pratat med en kollega med mångårig erfarenhet och hennes råd är att du kontatar ditt försäkringsbolag om du vill göra en ändring av förmånstagarförordnandet. Och försäkra dig om att du får prata med en person som verkligen kan gällande övergångsregler för just din form av pensionsförsäkring för att undvika missgynnsamma skatteeffekter.
Hälsningar
Håkan Svärdman

Fred

Hejsan! Då det inträffat ett hastigt dödsfall i släkten så har jag en fråga. Som en av de yngre i släkten har jag tyvärr fått förtroendet att sköta en hel del ekonomi och annat pga mitt affärssinne. Har inget som helst intresse av pengar genom dödfall. Nu är det så att min farbror har avlidit vid en ålder av 51 år och min far är den enda arvingen men ska reglera detta till min farbrors sambo via ett gåvobrev (advokat). Det jag funderar över är om hon kan få ut någon pension från min fabror då han jobbade för kommunen så hon har möjligheten att bo kvar i deras gemensamma hem om så önskas.

Tack på förhand

Fred

Håkan Svärdman

Hej Fred
Jag beklagar det inträffade. Efterlevandeskyddet för kommunanställda är omfattande. Tre skydd kan troligen vara aktuella i ert fall:
1. Efterlevandepension till vuxen maka eller sambo i vissa fall.
2. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL).
3. Eventuellt återbetalningsskydd i tjänstpensionen.
Jag föreslår att du kontaktar kommunen som var arbetsgivare eller KPA Pension (telefon 020-650 650) för närmare information och hjälp med ansökan.
Därutöver kan din farbror också ha efterlevandeförmåner som är kopplade till privata försäkringar som har han tecknat individuellt eller fått via sitt medlemskap i facket eller andra föreningar. Jag tänker närmast på olika former av fritids- och olycksfallsförsäkringar samt sjukförsäkringar.
Hälsningar
Håkan Svärdman+

Anonym

Om man inte har några arvingar, vad händer då, går allt till Staten då, inget testamente skrivet!?

Håkan Svärdman

Hej Mona
Skulle man dö innan pensioneringen utbetalas pensionskapitalet i den allmänna pensionen till samtliga individer som är födda samma år som en själv, som en så kallad arvsvint. Det gäller även premiepensionen, men premiepensionspengarna ärvas av maka/make ifall man väljer ett återbetalningsskydd den dagen man går i pension.
Det samma gäller pensionspengarna som ligger i en eventuell tjänstepension eller privat pension, dvs de utbetalas som arvsvinster. Det är på detta sätta man bygger upp själva försäkringsidén i systemet.

Teuvo

Hej har en fråga.

Jag är inte gift eller har inga barn.
Kan mina syskon ärva min pension?

/Teuvo

Inger

Kan man skriva ett återbetalningsskydd när man redan är obotligt sjuk men inte börjat ta ut sin tjänstepension? Det gäller min son till hans hustru.

Johan

Jag har just upptäckt att dessa regler runt förmånstagarkrets är förskräckliga.

Om hela familjen (förmånstagarkretsen) t.ex sitter på ett plan som går ner så går inte pengarna till övriga sparare. De går till banken.. i mitt fall Avanza där jag har min kapitalpension.

Hur i hela friden tänker lagstiftaren?? Jag vill pengarna ska gå till övrig familjen såsom syskon eller föräldrar. Vart vänder man sig för att framföra klagomål? Avanza vägrar t.om informera övriga kunder om att dom är den som får kundens kapital om den ultimata olyckan är framme.

Theresa

Jag älskar min man så mycket vi var nöjda med två barn, en pojke och en tjej. 3 månader sedan började jag märka några konstiga förändringar från honom. några veckor senare fick jag reda på att min man ser någon annan. Han började komma hem sent från jobbet, han bryr sig knappast om mig eller barnen. Ibland går min man ut och kommer inte ens tillbaka hem några dagar. Jag gjorde allt jag kunde för att lösa detta problem men ingenting fungerade. Jag blev mycket orolig och behövde hjälp. Jag läste om Dr Goko-berättelser på en webbplats som föreslog att Dr Goko kan hjälpa till att lösa äktenskapsproblem, återställa brutna relationer och så vidare. Så kontaktade jag honom och jag sa till honom mina problem. Han fixade mitt äktenskap och han ger en lösning på mitt problem, nu är min man och jag tillbaka igen. allt fungerar bra i mitt äktenskap och jag är så glad att Dr Goko tar tillbaka min man till mig med framgång. om det finns något problem i ditt hem, hälsa, äktenskap / relation och mer skicka email till Dr.gokosspiritualcaster@gmail.com kan du ge honom en whatsapp chatt på +2348056398964

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*