Höginkomsttagare fortsätter ofta att arbeta efter pensioneringen

Det blir allt vanligare att pensionärer har kvar en fot i arbetslivet, samtidigt som de tar ur hel ålderspension efter 65-årsdagen. I Folksam  rapport Vad blev det för pension 2011 visar vi att  31 procent av pensionärerna födda 1938 hade arbetsinkomster året efter att de hade gått i pension. Motsvarande andel för personer födda 1943 är 42 procent.

Av höginkomsttagarna inom denna årskull var det 63 procent som hade inkomster från arbete ett år efter att de hade gått i pension. Deras genomsnittliga årsinkomst uppgick till 93 000 kronor under år 2009. Av medelinkomsttagaren var det 41 procent som fortsatt att arbete och de hade en genomsnittlig årsinkomst på 26 500 kronor. Drygt 25 procent av låginkomsttagarna arbetade och deras genomsnittliga årsinkomst uppgick 9 200 kronor.  

Att fler arbetar efter pensioneringen är positivt, men ovanstående siffror avslöjar att förutsättningarna att göra detta skiljer sig åt beroende på vad man har gjort tidigare i sitt yrkesliv. Låginkomsttagare har en betydligt skärvare situation än övriga. Dels har de svårare att konkurrera om lediga jobb på arbetsmarknaden, dels har många sviktade hälsa efter ett hårt yrkesliv, som kan förhindra en fortsatt karriär. En aspekt som inte ska negligeras när höjd pensionsålder diskuteras.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

MIRZA

dom är micke egoistiska ,och dom intereseear inte att andra meniskor måste jobba och leva.

Till slut dom der uttan att leva vidare –

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*