Pensionssystemet ger staten en vinst på 14 miljarder kronor.

Det reformerade pensionssystemet som har varit i drift i snart 11 år är tänkt att fungera som ett slutet försäkringssystem. Försäkringspremierna som kommer in i systemet ska inte blandas ihop med statens övriga budgetposter, utan gå oavkortat till pensioner. Så fungerar det nästan, men inte fullt ut. Som pensionssparare i det allmänna pensionssystemet betalar man en allmän pensionsavgift  på 7 procent av lönen, men inte på lönedelar som ligger över det så kallade intjänandetaket på 412 377 kronor per år. Pensionsspararens arbetsgivare betalar en ålderspensionsavgift på 10,21 procent av lönen. Avgiften betalas även på lönedelar som ligger över intjänandetaket, men den ger inte pensionsspararen någon pensionsrätt. Avgiften tillfaller istället statskassan och kan därför betraktas som en särskilt löneskatt. Förra året gav ålderspensionsavgiften staten ett överskott på 13,9 miljard kronor. För mer detaljer om pensionssystemet se årets upplaga av Välfärdstendens 2011.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*