Efterfrågan på ”privat” a-kassa minskar, men inte hos fackliga medlemmar

 Sedan år 2007 har arbetslöshetsförsäkringen blivit både dyrare och otryggare för individen. Villkorsskärpningarna  som genomfördes 2007 har fått till konsekvens att många har sagt upp sitt medlemskap i arbetslöshetskassorna. Sedan år 2006 har mer än 430 000 lämnat a-kassorna. A-kassornas anslutningsgrad sjönk från 83 procent av arbetskraften till 67  procent mellan åren 2006 och 2010. Under år 2010 växte arbetskraften medan antalet a-kassemedlemmar stod praktiskt taget still. Av de arbetslösa i mars i år var det 26 procent som hade ersättning från a-kassan. Av dessa var det endast 4 procent av de heltidsarbetslösa som hade en ersättning som motsvarande 80 procent av tidigare lön.

Det innebär att arbetslöshetsförsäkringen har reducerats till ett grundskydd. I ljuset av dessa förändringar är det inte överraskande av efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkring vid arbetslöshet har ökat kraftigt under de senaste åren. Innan år 2007 var det TCO – och SACO-förbunden som erbjöd sådana försäkringar för medlemmar med inkomster över ersättningstaket. Sedan dessa har även sex stycken LO-förbund startat motsvarande försäkringar, som i dag har 400 000 medlemmar försäkrade. Totalt är det uppskattningsvis 1,6 miljoner personer som har tecknat en inkomstförsäkring.  Drygt 100 000 av dessa har tecknats individuellt medan övriga har tecknats som gruppförsäkring via fackförbunden.

Men ett trendbrott kan ha inträffat. I Välfärdstendens 2011 visar Folksam att mellan 2008 och 2010 ökade efterfrågan kraftigt på inkomstförsäkring hos samtliga löntagare, från 18 till 32 procent. Men i år har denna andel minskat till 28 procent. Förändringen har dock inte slagit igenom på hela arbetsmarknaden. Hos LO:s och TCO:s medlemmar  ökar istället efterfrågan påtagligt. Jämfört med förra året har andelen ökat från 47 till 58 procent hos TCO:s medlemmar och från 33 till 46 procent bland LO:s medlemmar.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*