Socialförsäkringarna går med 130 miljarder kronor i överskott

Socialförsäkringarna fortsätter att vara en god affär för staten. Av de försäkringar som vi har granskat i Välfärdstendens 2011 uppgick det samlade överskottet förra året till 45 miljarder kronor. Under de kommande fyra åren prognostiserar Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten överskottet till 62 miljarder kronor. Prognoserna omfattar emellertid inte pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Förra årets gick dessa två system med ett överskott på sammanlagt  37 miljarder kronor. Antar vi att det årliga överskottet för dessa förmåner  åtminstone uppgår till häften av årets nivå blir det samlade överskottet för socialförsäkringssystemet under perioden 2011-2015 närmare 130 miljarder kronor.  

Socialförsäkringsavgifterna skulle därför kunna sänkas från dagens 31,42 procent av lönesumman till 27,29 procent utan att äventyra finansieringen av det offentliga trygghetssystemet.

Jag misstänker att arbetsmarknadens parter – facket och arbetsgivarna – som står i startgroparna för årets löneförhandlingar skulle uppskatta en sådan sänkning. Undra vad regeringen tycker med tanke på att de har efterlyst återhållsamma lönelyft?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*