Varumärkesdesignad vård kan öka efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar

Har vi råd med framtidens  sjukvård? Visst har vi det. Hittills har vi blivit rikare både på det individuella  så väl som det  nationella planet. Den knepiga fråga är emellertid hur vi ska betala för sjukvården och den övriga välfärden som vi tar för givet idag.   

Med mer skatt, avgifter eller försäkring? Eller en kombination av samtliga? ( se artikel i DN)  Med dagens skattenivå kan vi troligen bibehålla nuvarande standard i sjukvården, men situationen blir svårare att hantera om behoven ökar antingen beroende på medicinska landvinningar eller individuella önskemål.

Finansdepartementets Långtidsutredning och Sveriges kommuner och landstings programberedning är överens om att ökad skattefinansiering har sina begränsningar på grund av det riskerar minska vår vilja att arbeta och nationens internationella konkurrenskraft. Inte heller ökad avgiftsfinansiering ses som ett tillräckligt starkt alternativ. Kvar blir alltså ökad privat finansieringen antingen via ökat sparande eller försäkring.

Efterfrågan på privata sjukvårdsförsäkringar har hittills varit ganska återhållsam. Sedan början 2000-talet har marknaden ökat med cirka 10 procent årligen.  I dag har drygt 360 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Folksam Välfärdstendens 2011 visar att 16 procent av samtliga löntagare har en sådan försäkring. Att döma av våra tidigare undersökningar tycks efterfrågan ha stabiliserat sig på denna nivå. Däremot kan vi observera att andelen medlemmar inom TCO-förbunden som har en sjukvårdsförsäkring har ökat från 14 till 22 procent sedan förra året.

I dag är det framför allt arbetsgivare som köper sjukvårdsförsäkring åt sig själva och sina anställda. Visserligen har andelen individuellt tecknade försäkringar ökat, men mycket svagt.  Och så kommer det att förbli under många år framöver tror jag.

Varför? Jo, den offentliga vården har fortfarande ett starkt erbjudande lokalt. Och skulle man hamna långt ned i kön så kan jag som ”konsument” vända mig till annat landsting eller annat EU-land för att få vård så gott som kostnadsfritt. Dessutom stimulerar inte dagens sjukvårdsförsäkringsprodukter individens ”ha begär”. Ska jag som vårdkonsument lägga ned mellan 5 000 – 10 000 kronor per år vill jag troligen ha en produkt som ger mig en markör som signalerar  en viktig ingrediens för min livsstil. I dag erbjuder försäkringsbolagen framför allt snabb vård, vilket knappast är tillräckligt som livsstilsmarkör. För att få fart på försäljningen krävs att försäkringspaketet innehåller ett varumärkesdesignat vårderbjudande, som ger exklusive  entré till en klinik som kunden efterfrågar (en analys som jag givit uttryck för i andra sammanhang och som har tolkats fritt).  Den dagen vi ser en sådan marknad växa fram blir den stora utmaningen att upprätthålla en jämlik och likvärdig vård för oss alla i mellan Falsterbo och Karesuando.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*