Låg pension väntar många invandrare

Många invandrare kan inte räkna med att få en hygglig pension på ålderns höst.  Om vi utgår från vad en infödd svensk man, som i dag är i fyrtioårsåldern, beräknas få i pension så får en manlig invandrare 73 procent och en kvinnlig invandrare 59 procent av ”svenskens” pension.  Det visar Lennart Flood i en rapport från Sociala rådet (SOU 2010:105) Flood beräknar endast relationen, men jag kan inte avstå från att räkna om skillnaden i kronor.  En genomsnittlig pension för en 40-årig blir troligtvis  14 600 kronor ifall han har en månadsinkomst på 25 000 kronor. Och 73 procent av det motsvarar 10 700 kronor och 59 procent ger 8 600 kronor.  Garantipension kommer därför att spela en betydande roll för personer som har invandrat till Sverige. Problemet är emellertid garantipensionen värdersäkras med prisbasbeloppet, vilket innebär att värdet på denna pension successivt kommer att minska ju äldre pensionären blir.  För att förhindra en sådan utveckling föreslår Lennart Flood att värdesäkringen istället sker med inkomstbasbeloppet.  Jag instämmer. Tvivlar du så lyssna gärna själv  på Lennart övertygande argumentation på SVT.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Anna-Greta Söderlund

Det är inga på vår industri som tjänar 25.000 kr/mån utan ca 23.000 kr och de som går i pension nu i år får ca 9.800-10.000 när skatten är dragen.
Det är ju hälften av sin lön de får i pension.

den statliga pensionen sänktes med 3% i år o troligen sänks den även nästa år.
Det beror på att delningstalet är lägre än 1 eftersom det är så många som ska dela, det säger de på Pensionsmyndigheten.Vissa säger ju att bromsen slagit till eftersom de inte vill tala klartex.

Håkan Svärdman

Hej Anna-Greta
I mitt exempel utgick jag ifrån genomsnittslönen i Sverige. Utgår vi istället från 23 000 kronor blir den beräknade allmänna pensionen istället 13 200 kr per månad, vilket motsvarar hälften av pensionsspararens slutlön den dagen hon eller han går i pension. Och skulle dagens högre beskattning på pension fortfarande tillämpas blir nettoersättningen ännu lägre.
Hälsningar
Håkan

Ri Arhlin- Pettersson

Om man inte jobbar hårt i minst 40 år, så får man mindre pension. Enkelt..

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*