Driftiga, men otrygg – småföretagarnas vardag

Småföretagarna spelar högt med sin egen trygghet. Det gäller särskilt de kvinnliga företagarna. Jämfört med männen har de lägre lönsamhet, högre frånvaro, lägre tilltro till den allmänna sjukförsäkringen och ofta ett otillräckligt försäkringsskydd och pensionssparande. Visst, regeringens satsning på ökat kvinnligt företagande har varit framgångsrik. Vi har under de senaste åren sett att allt fler kvinnor driver eget. Men om inte företagande ska bli den nya tidens kvinnofälla krävs att regeringen inte gör halt i sitt reformarbete.

Detta framgår bland annat i Folksams senaste rapport ”Driftig, men otrygg” som presenterades förra veckan. När vi sammanfattar resultatet från vår undersökning kan vi konstatera följande:

 • Fyra av tio småföretagarna har en inkomst under 25 000 kronor i månaden, men en betydande andel av deras inkomst kommer från lönearbete från anställning hos ett annat företag än sitt eget. Hälften av de manliga företagarna har en månadsinkomst som ligger över 25 000 kronor. Det gäller endast en fjärdedel av de kvinnliga företagarna.
 • Sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn är den vanligaste frånvaroorsaken bland småföretagarna. Jämfört med männen så har kvinnorna dubbelts så hög frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet, medan vård av sjukt barn är ett ansvar som axlas fullt ut av de kvinnliga företagarna.
 • Sex av tio företagare tycker att ersättningen vid sjukdom är för låg och nästan var tionde företagare uppger att de saknade ersättning under sjukskrivningsperioden. Endast var femte företagare tror att de klarar att behålla sin standard ifall de blir långtidssjukskrivna.
 • Småföretagarna har stora luckor i sitt försäkringsskydd. Endast en tredjedel av samtliga företagare har inkomstförsäkringar som gäller vid sjukdom och arbetslöshet. Runt hälften av företagarna har tecknat försäkringar som gäller för vid dödsfall, arbetsskada och sjukvård.  
 • Tre fjärdedelar av småföretagarna har ett pensionssparande. Tre fjärdedelar av företagarna sparar högst 5 000 kronor per månad. Av dessa är det 45 procent som har ett månadssparande som inte överstiger 2 000 kronor.

Vad kan regeringen göra för att förbättra tryggheten för småföretagarna? I en debattartikel i Svenska Dagbladet i förra veckan föreslog jag tre konkreta åtgärder. Minska antalet karensdagar, höjt ersättningstak i sjukförsäkringen och låt kvinnliga småföretagare ha full rätt till graviditetspenning. Svaret från regeringen levererades snabbt. Näringsministern Maud Olofsson meddelade i en replik att regeringen ska se över möjligheterna för företagarna att välja kortare karenstid än sju dagar och ges rätt till graviditetspenning till följd av riskerna i arbetsmiljön. Det är en bra början. Sedan vi kan kanske förvänta oss en takhöjning också, eller?

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*