Regeringen borde utlysa en amnesti mot utförsäkring i väntan på nya regler

Regeringens förändring av sjukförsäkring som sjösattes 2008 har effektivt sänkt sjukfrånvaron och kostnaden för den allmänna sjukförsäkringen.  Förändringen gick snabbt. Det dröjde knappt tre månader mellan att regeringen presenterade  promemoria om den så kallade rehabiliteringskedjan tills man kastade in en färdigt proposition på riksdagens bord.  Många varnade för att det uppskruvande tempot skulle leda till fel och brister i förslagen, vilket ganska snart också bekräftades.

Justeringar och undantag i villkoren har sedan dess blivit en följetång. För att skilja på riktigt sjuka från övriga sjuka har regeringen infört begrepp som allvarligt sjuk och svårt sjuk. Lider den försäkrade av sjukdomar av denna dignitet så har hon rätt till sjukpenning så länge sjukdomen lever upp till kriterierna allvarligt eller svårt. 

Den försäkrade kan emellertid lida av både allvarliga eller svåra sjukdomar, men ändå nekas sjukpenning. Exempelvis vissa cancerpatienter som har en tillfällig formtopp och därmed en kvarvarande arbetsförmåga. Sedan något år infördes en regel som kan undanta denna patientgrupp ifall det visar sig vara oskäligt att förvänta sig att patientens arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden.   Nu vill regeringen införa ytterligare en rad undantag. Bland annat en ny oskälighetsprövning för personer som har förbrukat alla sina ersättningsdagar och ska omförsäkras hos Arbetsförmedlingen samt en ny ersättning för personer som blir utförsäkrade och noll-klassade efter en period med tidbegränsad sjukersättning.

Förändringarna ska inte sjösättas nu i vår, utan tidigast vid årsskiftet.  Märkligt att regeringen inte känner sig mer stressad. Det handlar trots allt människor. Under de kommande åtta månaderna antar jag att många blir utförsäkrade, men som skulle kunna få rätt till en förnyad ersättningsperiod enligt de kommande förslagen.  Ska dessa få en chans till en förnya prövning, eller har dörren slagit igen?  Så länge det råder oklarhet om detta borde regeringen utlysa en  amnesti som sätter stopp för fortsatt utförsäkring i väntan på det nya regelverket.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Regeringen kryper till korset « Görans tankar och bagateller

[…] Andra som skrivit: Dagens Arena, Stardust, Ann-Sofie Wågström, Peter Andersson, Johan Westerholm, Ali Esbati, Johan Westerholm, Kaj Raving, Leines Blogg, Kaj Raving, Håkan Svärdman […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*