Pensionsångest? Ta en Tradd!

Många av oss tycker att pension är krångligt och tråkigt. Därför tenderar vi att reagera aningen avvaktande och skeptiskt när frågan om hur det är ställt med vårt eget pensionssparande. En fullt begriplig reaktion. Och inte blir det bättre av att vi inom pensionsbranschen under lång tid har lagt ned tid och kraft på invecklade sparlösningar som har prytts med ett språk som är rena grekiskan för vanligt folk. Varför göra det svårt, när det i grund och botten är ganska enkel med pension? Receptet för att få en hygglig pension på runt 70-80 procent av lönen är att jobba och spara.

Staten står för grundplattan i form av inkomst- och premiepension som i bästa fall kommer att motsvara mellan 40 till 50 procent av den genomsnittliga slutlönen. Den resterande delen måste du själv ta ansvar för. De flesta av oss har en tjänstepension via det kollektivavtal som gäller på våra arbetsplatser. Tjänstepension plus den statliga pensionen blir tillsammans omkring 65 procent för flertalet löntagare. För att nå upp till de sista procentsatserna krävs ett eget sparande. Vad ska man då välja?

Fondsparande har hittills varit det gängse svaret, men det finns andra alternativ. Särskilt för oss som inte orkar ägna mer tid och kraft till val och bevakning av fonder än vad den statliga premiepensionen och tjänstepensionen kräver av oss. Jag tänker särskilt på det som vanligen kallas för traditionellt pensionssparande, eller Tradd som det kallas på försäkringsslang.  Det är ett bekvämt och tryggt sparande med en stabil värdeutveckling.

Traditionell pensionsförsäkring med garantiränta fungerar på detta sätt:

 • Man betalar in premien till pensionsbolaget
 • Pensionsbolaget placerar premiepengarna i aktier, obligationer och fastigheter för att få bästa möjliga avkastning. Avkastningen använder bolaget för att tillförsäkra spararna den utlovade garantiräntan som normalt ligger runt någon procent för de flesta ledande pensionsbolagen.
 • Överträffar pensionsbolaget sitt förväntade avkastningskrav betalas överskottet ut i forma av återbäringsränta till pensionsspararna.
 • Pensionsspararen kan från och med 55 års ålder få pensionskapitalet utbetalt, antingen livsvarigt eller under en tidsbegränsad period, dock minst under 5 år. 

Att spara i sitt eget boende är allt populärare. Om man vid bostadens försäljning får pengar över kan man använda dem för att köpa en traditionell försäkring när man närmar sig pensioneringen. Även annat sparande kan man enkelt omvandla till en traditionell pensionsförsäkring

Under de senaste tio åren har sparpengarna i traditionella pensionsförsäkringar växt i genomsnitt med omkring 5 procent per år. Visst, det är en bråkdel av vad man skulle ha fått om man hade placerat samma pengar i högriskfonder, men då hade man också riskerat att förlora pengar när konjunkturen vände nedåt. Om vi däremot jämför med det statliga premiepensionssparandet så hävdar sig traditionell pensionsförsäkring väldigt bra. Förra året steg förvisso den genomsnittliga avkastningen på fondtorget med 34,5 procent, men sedan starten år 2000 har avkastningen varit 3, 9 procent. Andra fördelar med traditionell pensionsförsäkring är att pensionspengarna ofta placeras enligt etiska regler och att avgifterna är låga. Sammanfattningsvis kan detta vara väl så goda skäl att välja en traditionell pensionsförsäkring om vi nu funderar att påbörja ett pensionssparande under 2011.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Carin Östlund

Hej!

Ja allt som skrivits och sagts stämmer när det gäller
arbetsskador.

Orsaken är ofta en enorm stress på jobbet.

Dom tänker aldrig på arbetarna i dag allt handlar bara
om pengar.

Jobbarna får ta skiten om inte kunderna är nöjda med
arbetet.

Allt detta för att arbetsgivarena ska tjäna så mycket som möjligt skär dom ner på arbetstiden.

Jag har själv varit utsatt för det och den arbetskadan på mina båda fotleder blev aldrig rapporterad.

Ja det var nära på ett mycket större olyckstillbud.Men
jag hade tur som inte fick maskinen över mig för då har
jag blivit liggande ca en timme innan det kommit in
någon personal i butiken.

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Traditionell pensionsförsäkring är en klok lösning | Trygghetsspanarna

[…] lösning Håkan Svärdman | 2011-08-24 | Kategori: Pension | Inga kommentarer Försäljningen av traditionell pensionsförsäkring har ökat starkt i Folksam det senaste halvåret. Egentligen inte så märkligt med tanke på de […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*