Skriften varnar för premiepensionsrådgivning

 Även om det är knappt 15 procent av oss premiepensionssparare som byter fonder årligen så har fenomenet med massbyten blivit ett allt större bekymmer. Bakom massbytena står förvaltningsbolagen som har mellan 500 000 och 700 000 pensionssparare som kunder. Under 2010 gjordes 4,7 miljoner fondbyten, varav 2,6 miljoner var massbyten. Flera fondbolag har reagerat och tagit bort fonder och fler hotar att göra detsamma om inte problemet får en godtagbar lösning. Regeringen vill komma till rätta med problemet och har därför bett Pensionsmyndigheten lämna förslag på åtgärder, vilket de gjorde i dag. Myndigheter föreslår två vägar, antingen förbjuda massbyten eller en rad åtgärder som mildrar effekterna av massbyten för inblandade parter.

Innan man fäster för står vikt vid Pensionsmyndighetens förslag tycker jag att regering och riksdag begrundar de gamla skrifterna som ligger till grund för premiepensionssystemet. Jag vill särskilt citera några rader ur Allmänt pensionssparande (SOU 1996:83, s. 35),

”Premiereservsystemet kommer att bli mycket omfattande. Alla i aktiv ålder blir direkt berörda. Reformens effekter för den enskilde sträcker sig över hela livet och rör känsliga och komplicerade frågor. Det är därför synnerligen viktigt att uppbyggnaden är enkel och begriplig.”

Och några stycken längre ned fortsätter man:

”Reformen får inte förutsätta tillgång till expertkunskap. Valfriheten skulle bli en chimär om medborgarna blev beroende av kapitalförvaltares eller andras rådgivning.”

 

Hög tid att förverkliga skriftens principer!

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*