År 2035 kan Lisa få 14 808 kronor i premiepension per månad, men…

Premiepensionssystemet har nu varit i drift i 10 år.  I början av december visade Pensionsmyndigheten att nästan alla sparare har gått plus, 98,1 procent. Resterande 1,9 procent eller 88 000 personer har antingen haft nolltillväxt eller sett sitt pensionskapital minska. Nästan exakt 54 procent gick plus mellan 2 till 4 procent. Och 1,7 procent eller 47 000 sparare lyckades pricka in en årlig  värdeutveckling på mer än 10 procent. Den genomsnittliga värdeutvecklingen för alla sparare sedan starten år 2000 är 3,7 procent.

 Om vi nu leker med tanken att den framtida värdeutvecklingen för premiepensionsspararna förblir konstant fram tills premiepensionssystemet är fullt infasat, det vill säga år 2035, vad kan vi då förvänta oss för pensionsutfall? Att skillnaderna mellan olika sparare kommer att skifta är givet, men hur mycket?

 Låt oss göra ett räkneexempel. Vi antar att Lisa gick in i premiepensionssystemet år 2000. Då var hon 30 år och hade månadsinkomst på 22 000 kronor. Vi antar att lönen är konstant under hela spartiden vilket ger en årlig premiepensionspremie på 6 138 kronor. År 2035 går hon i pension. Av nedanstående tabell framgår att hennes premiepension kan komma att skifta mellan 695 kronor till 14 808 kronor i månaden beroende på den årliga värdeutvecklingen. Skulle 2008 års börskrasch upprepas strax innan Lisa går i pension minskar hennes premiepension med 30 procent. Då kan hon som sämst få 487 kronor i månaden och som bäst 10 365 kronor.  Är dessa fluktrationer i ett statligt pensionssystem rimliga? Mitt svar är nej.

  Värdeförändring per år under totalt 40 år
– 2 % 0 % +2 % + 4 + 8 % + 12 %
Premiepension år 2035 kr/mån 695 kr 921 kr 1 455 kr 2 211 kr 5 526 kr 14 808 kr
Kvar efter en börskrasch på 30 % 487 kr 644 kr 1 018 kr 1548 kr 3 868 kr 10 365 kr

 

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Mer om tillväxtens roll för pensionen « LärarförsäkringarBloggen

[…] Svärdman på Folksams blogg Trygghetsspanarna skriver idag på samma tema som tidigare nämnts här på bloggen – tillväxtens/börsutvecklingens roll i […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*