Fler ser att pensionerna minskar

Folksams årliga rapportserie Vad blev det för pension har väckt starka känslor hos Pensionsmyndigheten och socialdepartementet de senaste åren. Statstjänstemän, generaldirektörer och ministarar har anklagat Folksam för att ägna sig åt skrämselspropaganda, PR-trick för att sälja mer pensionsförsäkring och manipulation av statistik underlaget. I rapporterna har vi påtalat bristerna i Pensionsmyndighetens prognoser och att den allmänna pensionen sjunker i en allt snabbare takt för kommande generationer. I den senaste rapporten Vad blev det för pension 2010 visade vi att den allmänna pensionen har minskat från 61 till 54 procent av slutlönen för personer födda 1938 respektive 1942.

Vår analys av svagheterna i det reformerade pensionssystemet fick idag oväntat stöd av självaste konstruktören bakom systemet, Anna Hedborg. Detta gjorde hon vid ett seminarium hos LO med anledning av deras rapport Pensionsreformen i halvtid. Hon delade i praktiken den analys som LO: ekonomen Mats Morin presenterade. I sina beräkningar kommer Morin, i likhet med Folksam, fram till att en heltidsarbetande industriarbetare som pensioneras i dag får en allmän pension som motsvarar 52 procent av slutlönen istället för 62 procent som hade blivit fallet ifall förutsättningarna som gällde år 1995 fortfarande hade gällt.

I morgon ska Pensionsmyndigheten ha ett eget seminarium om pensionsåldern. Det ska bli intressant att höra ifall de väljer att kommentera Morins och Hedborgs analys av en pensionsreform som hittills inte har levt upp till förväntningarna.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*