Höj den faktiska pensionsåldern!

När Karl Staaffs regering år 1913 fick igenom sitt förslag till allmän pension sattes pensionsålder till 67 år. Härigenom fick man ett statsfinansiellt hållbart pensionssystem på grund av att genomsnittsåldern i Sverige vid den här tidpunkten var 58 år. Knappt någon skulle uppnå denna aktningsvärda ålder och därmed skulle statens kostnader hållas låga.
Skulle vi tillämpa samma matematik i dag skulle pensionsåldern höjas till 90 år.

I dag har vi en flexibel pensionsålder och en lagstadgad rätt att stanna kvar på jobbet till 67 års ålder. Men i praktiken pendlar den faktiska pensionsåldern kring 62-63 år.

Nu vill regeringen höja rätten att stå kvar i tjänst från 67 till 69 år och utreda frågan om garantipensionens åldersgräns på 65 år ska höjas. Ur ett teoretiskt perspektiv är det självklart att pensionsåldern bör höjas, men jag kan tycka att problemet trots allt angrips från fel ända. Vore det inte på sin plats att se till att det stora flertalet av oss har en rimlig chans att arbeta kvar tills vi fyller 65 år? Hur skapar vi en arbetsmarknad som efterfrågan äldre arbetskraft och en arbetsmiljö som inte bryter ned människor? Lösningar på dessa frågor är den bästa pensionsförsäkringen  för en trygg ålderdom och hållbara statsfinanser.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*