Välfärdshöjande utredning

Finansdepartementets Långtidsutredning 2011 presenterade i går sitt huvudbetänkande där fokus ligger på att belysa politikens möjligheter att skapa fler arbeten på ett sätt som är välfärdshöjande, som de kallade det. Med det menar utredningen förändringar som leder till att fler personer jobbar utan att andra värden för den skull försämras. Man ställer sig därför skeptisk till insatser som leder till ökad sysselsättning på bekostnad av individens fritid. Även finansdepartementet har insett att det finns andra värden än arbete. Man skulle nästa kunna misstänka att de har läst Roland Paulsons senaste bok Arbetssamhället, där han kritiserar vår tids centring kring arbetets betydelse för vårt samhälle.

De välfärdshöjande insatser som Långtidsutredningen föreslå är emellertid inte så radikala som deras nyvunna insikter skulle förväntas leda till. Snarare är de högst modesta. Jag noterar särskilt deras förslag om att arbetslöshetsförsäkringens grundbelopp ska kunna utbetalas till personer som inte har uppfyllt arbetsvillkoret (se mitt tidigare inlägg). Dock under förutsättning att de har varit arbetslösa i tre månader och deltar arbetsmarknadsprogram. Andra förslag som väckte mitt intresse är utredningens förslag om att öka incitamenten för arbetsgivare att sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser samt premiera studenter som snabbt levererar en examina. Det blir spännande att se om några av förslagen överlever manglingen i finansdepartementet och slutligen hamnar i höstens statsbudget.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*