Delat ansvar för barn ger bonus

I dag har Försäkringskassan skickat ut  brev till cirka 40 000 föräldrar som har delat lika på föräldrapenningen så att de har möjlighet att söka jämställdhetsbonus. Det är de föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn som har rätt till bonus. Barnet ska vara fött efter den 30 juni 2008. Jämställdhetsbonus lämnas även för adopterade barn där föräldern fått barnet i sin vård efter 30 juni 2008. För att få jämställdhetsbonus måste båda föräldrarna ha tagit ut minst 60 föräldrapenningdagar var. Som mest kan man få 100 kronor per dag i bonus, eller totalt 13 500 kronor om man delat lika på föräldrapenningen. Bonusen sätts in på föräldrarnas skattekonto. Hittills har bonusen haft inte haft någon effekt på männens uttag av föräldrapenningsdagar. Troligen beroende på att bonusens konstruktion, vilket regeringen har lovat åtgärda inom en snar framtid, men i väntan på detta finns det inget skäl att tveka med att skicka in ansökningsblanketten om jämställdhetsbonusen innan den 1 mars då ansökningstiden går ut.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*