En bättre a-kassa kan minska barnfattigdomen

Rädda Barnens förtjänstfulla rapport om fattigdom bland barnfamiljer aktualiserar behovet av att reformera arbetslöshetsförsäkring. För ett antal år sedan analyserade jag svagheterna denna försäkring i skriften, Behöver socialförsäkringarna en extreme makeover? Mitt förslag då, liksom i dag, är att arbetslöshetsförsäkringens grundförsäkring öppnas för alla som är arbetslösa oavsett tidigare arbetsmarknadskarriär. Det skulle kunna ordnas på följande sätt:

 • Slopa arbetslöshetsförsäkringens arbetskrav på 6 månader.
 • Höjd grundförsäkringens ersättning till samma nivå som sjukersättningens garantibelopp, vilket skulle höja dagsersättningen från 320 till 395 kronor. Arbetslösa med barn bör ha rätt till ett barntillägg som motsvarar barntillägget i studiemedelssystemet.
 • Ersättningsperioden för grundförsäkringen bör vara obegränsad, under förutsättning att den arbetslöse aktivt söker arbete, eller deltar i anvisade arbete, åtgärd eller utbildning. Både yrkesmässig och geografisk rörlighet förväntas.
 • Offentligt finansierat korttidsarbete erbjuds alla (inklusive de som har frivillig inkomstförsäkring via a-kassan) som har varit arbetslösa i mer än år. Dessa arbeten omfattas av avtalsenliga löne- och försäkringsförmåner, men anställningstiden bör begränsas till 6 månader.

Slopat arbetsvillkor i grundförsäkringen innebär att arbetslöshetsförsäkringen blir en generell socialförsäkring. Och nuvarande A- och B-lagsindelning av arbetslösa upphör och istället blir normen att alla invånare ska likabehandlas vid arbetslöshet och erbjudas likvärdiga möjligheter att skaffa sig kompetens via Arbetsförmedlingens program.

En konsekvens som följer i spåren av en sådan förändring är att kommunerna sliper stora kostnader för socialbidrag som beror på arbetslöshet. Socialtjänsten kan därmed koncentrera sig på sin kärnuppgift, det vill säga stödja människor med sociala problem.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Välfärdshöjande utredning | Trygghetsspanarna

[…] ska kunna utbetalas till personer som inte har uppfyllt arbetsvillkoret (se mitt tidigare inlägg). Dock under förutsättning att de har varit arbetslösa i tre månader och deltar […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*