Hög ersättning garanterar inte högt barnafödande

Ersättning vid föräldraledighet är ingen självklarhet i dagens EU. Endast 40 procent av föräldrarna inom EU har rätt till en inkomstrelaterad ersättning vid föräldraledighet. Var tredje förälder har rätt till ett grundbidrag som är lika för alla oavsett lön. Lika stor andel saknar lagstadgad rätt till ersättning under sin ledighet.

Sambandet mellan höga födelsetal och hög ersättning vid föräldraledighet är starkt i EU, men det finns anmärkningsvärda undantag, exempelvis Storbritannien och Irland där födelsetalen tangerar två barn per kvinna. Bland de nordiska länderna ligger födelsetalet mellan 1,83 och 1,88 barn per kvinna. Undantaget från regeln kan sannolikt förklaras av att andelen välutbildade och förvärvsarbetande kvinnor är hög i de anglosaxiska länderna jämfört med övriga länder där ersättning vid föräldraledighet är låg eller saknas. 

Håkan Svärdman

Föräldraledighetsförmåner i EU:

Land Maximal ledighetsperiod Ersättning Födelsetal, år 2007
Belgien 3 månader Grundbidrag  
Bulgarien 6 månader Obetald ledighet 1,42
Cypern 13 veckor Obetald ledighet 1,39
Danmark 52 veckor 90 % av lön (ofta 100%) 1,84
Estonia 3 år 100 % och grundbidrag 1,63
Finland 218 dagar 70 % av lön 1,83
Frankrike 3 år Engångssumma för de första 6 månaderna. 1,98
Grekland 3,5 månad Obetald ledighet 1,41
Holland 3 månader Obetald ledighet 1,72
Irland 3 månader Obetald ledighet 2,01
Italien 10 månader 30 % av lön 1,37
Lettland 1 år 70 % av lön 1,41
Litauen 3 år Procentsats av lön under 2 år och därefter ett grundbidrag 1,35
Luxembourg 6 månader Grundbidrag 1,61
Malta 3 månader Obetald ledighet 1,37
Polen 3 år Grundbidrag 1,31
Rumänien  2 år Grundbidrag 1,3
Slovakien 3 år Grundbidrag 1,25
Slovenien 1 år 100 % ersättning 1,38
Spanien 3 år Obetald ledighet 1,4
Storbritannien 13 veckor Obetald ledighet 1,9
Sverige 480 dagar 80 % av lön (390 dagar) 1,88
Tjeckien 4 år Grundbidrag 1,44
Tyskland 12 månader Procentsats av lön 1,37
Ungern Minst 1 år och högst 3 år 70 % av lön de två första åren, därefter ett grundbidrag 1,32
Österrike 24 månader Grundbidrag 1,38

Källa: Missoc och Eurostat

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*