Välfärdssamhället behöver fler barn!

Min mamma födde min storebror när hon var 19 år gammal och fyra år senare hade hon presterat två barn till, syrran och jag. UrbanbebisIdag ser man sällan unga mödrar på Stockholms gator. De mammor jag möter på lunchrastningen av Leo (en italiensk tryffelhund) runt Hammarbykajen är närmare i 40 än 20 års åldern. En observation som också har stöd i SCB statistik över förstföderskor. På 30 år har förstföderskornas ålder stigit från 23 till 29 år. I vissa delar av Stockholm är förstföderskorna i snitt 32 år gamla. Merparten av dagens nyblivna mammor gjorde entré på arbetsmarknaden endast ett par år innan de fick sina barn, vilket innebär att deras möjligheter att skaffa sig en hygglig pension redan vid 65 års ålder är liten. Inte blir det enklare av att mammorna diskrimineras på arbetsmarknaden. En färsk undersökning visar att bara vart sjätte företag är intresserad av att anställa småbarnmammor. Företagarna har farhågor om att mammorna ska ta ledigt för ytterligare barn och vabba sjuka barn.

Parallellt med dessa förändringar ser vi också en annan trend där det unga föräldraskapet utmålas som ett socialt problem. I USA har detta varit ett tema länge för dokusåpor, men har på senare år seglat sig över Atlanten till Europa. Mammorna i dessa program framställs ofta som outbildade, arbetslösa och halvkriminella. Om det värsta som kunde hända en ung kvinna vid förra sekelskiftet var att bli gravid utanför äktenskapet är dagens stigma att bli gravid innan 25 års ålder oavsett om man är gift eller inte om man ska tro dessa program.

De negativa attityderna mot föräldraskapet i allmänhet, och mot moderskapet i synnerhet måste bekämpas. Barn är vår framtid. Den bästa pensionsförsäkringen för oss alla är att vi ökar barnafödandet. Då kan vi bättre hantera de demografiska påfrestningarna som välfärdssamhället utsätts för. Men det kräver investeringar i skolsystemen, socialförsäkringssystemet och förändrade värderingar på arbetsmarknaden.

Håkan Svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*