Skyddsombud är en billig investering med god avkastning

Arbetslivet är betydligt säkrare än fritidslivet för många, men långt ifrån för alla. Mest olycksdrabbade är män som arbetar i skogen, gruvorna, industrin och inom polisen. Omkring 105 000 arbetsskador rapporteras under förra året. Hela 80 000 av dessa var olyckor, vara 28 000 ledde till sjukfrånvaro och 52 personer avled. Jämfört med situationen under 1960-talet så har arbetslivet blivit avsevärt säkrare. Då uppgick antalet dödsolyckor i arbetslivet till drygt 300 personer årligen. Dagens arbetsliv är ett resultat av en allt högre automatisering av industrin och ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete där skyddsombuden har stått i frontlinjen.

GS-facket har i dagarna dragit igång en kampanj där skyddsombudens betydelse för att ytterligare minska arbetsskadorna uppmärksammas. Samtidigt vill de höja skyddsombudens status och förståelsen för deras uppdrag. Att lägga 20 000 kronor för att utbilda ett ombud är en bra investering för att minska det mänskliga lidandet och de enorma kostnaderna som följer i arbetsskadornas kölvatten. Folksam har hjälpt GS-Facket att beräkna vad kostnaden kan bli för olika skador. Exempelvis kan slutnotan för en kläm- och skärskadad av en hand bli 1 581 800 kronor. En bra arbetsmiljö är onekligen en god affär.

Håkan svärdman

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

georg carlde

hej Håkan
Dina beräkningar är intressanta då afa-TFA årsredovisning där är a-skadorna cirka 40 000 -50 000 har en annan statisti skicka ut den här utredningendet är för stor diskrepans med dina uppgifter.
Enligt afa statistik så har ingen arbetsskadad högre medicinsk invaliditet än 30%, snittet har legat på ersättning för medicinsk invaliditet 2500 skadade.
Det finns inga arbetsskade i Sverige mellan 30 -100%
väldigt konstigt???
Är inga som blir rullstolsbundna av arbetsskador eller svår cancer relaterat till arbete.
Ut med underlaget nu.
Georg Carlde

Håkan Svärdman

Hej Georg
Jag har hämtat statistiken från Arbetsmiljöverket och vad beträffar AFA:s siffror har jag inte haft möjlighet att jämföra dessa. Du hittar Arbetsmiljöverkets siffror på följande länk:
http://www.av.se/statistik/
Håkan Svärdman

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *

*